Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Blogi >>
Virta tuo Heinolaan -ongelmajätteitä (otsikkolinkki)


Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 39-4 kaavamuutoksen, joka mahdollistaa massiivisen jätteenkäsittelylaitoksen perustamisen Rajavuorelle, kaupungin keskustan kupeeseen.  Yhtään puheenvuoroa hankkeen puolustamiseksi ei tarvittu. Asia oli päätetty kabineteissa jo valmiiksi. Voi myös kysyä, mitä järjellisiä argumentteja kaavan puolesta olisi ylipäätään voinut esittääkään. 

Perusteluna ei olisi voinut olla ne kymmenkunta luvattua työpaikkaa, sillä Heinolan kaupungille olisi huomattavasti edullisempaa palkata suuri joukko ihmisiä vaikkapa vain pyörittelemään peukaloitaan keskelle toria. Niin valtavia yhdyskuntarakentamisen ym. kustannuksia hanke tulee veronmaksajille aiheuttamaan. Entisen Reuman alueelle on kehitetty asumisen ja terveydenhoidon keskusta. Alueelle on syntynyt jo nyt 90 työpaikkaa ja toimintojen lisääntyessä on arvioitu työpaikkojen määrän kasvavan 200 työpaikkaan. On vaikea kuvitella, että tällaiset elinkeinot voisivat menestyä massiivisen jätelaitoksen läheisyydessä.

Entä vaikuttiko jonkun äänestyskäyttäytymiseen pelko siitä, että Kuusakoski Oy suuttuu, alasajaa laitoksensa ja muuttaa kokonaan pois Heinolasta?  Tuskin sentään kukaan aikuisten oikeasti sellaista kuvittelisi.  Suomessa ei ole ylitarjontaa kunnista, jotka havittelevat jätevuoria alueelleen.  Harvassa lienee myös kunnat, jossa päätöksenteko hoituu niin mutkattomasti, että hanke kuin hanke menee läpi, jos vain saa muutaman sopivan sisäpiiriläisen sen taakse. Loput seuraavat perässä.

Ehkä joku piti tärkeänä, että Heinolasta tulee jätekeskus? Siinä tapauksessa olisi tullut painostaa kaupunkia kaavoittamaan jätteenkäsittelylaitos sille sopivammalle paikalle valtatien viereen, hyvien liikenneyhteyksien lähelle kauemmaksi asutuksesta. Eiköhän sellainen ratkaisu olisi sopinut myös hyvin Kuusakoski Oy:lle, tai ainakin sen kilpailijat olisivat voineet tarttua tilaisuuteen, jos kaupunki olisi pysynyt lujana.    

Lue lisää painamalla jutun yläosassa otsikkolinkkiä ...Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannele Rämön lausuntoehdotus kaupunginjohtajan irtisanomisasiassa

13.4.2013.

Lausunto tilapäiselle valiokunnalle Kuntalain 25 § mukaisesta kaupunginjohtajan
 irtisanomisesta tai siirtämisestä toisiin tehtäviin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hannele Rämön laatima ehdotus: 12.4.2013 (oheisesta linkista avauuu ehdotus kokonaisuudessaan. 

KPMG:n muistion mukaisesti selvitystyöryhmän jäsenistä ainakin Heikki Mäkilä (selvitystyöryhmän puheenjohtaja) sekä va. kansliapäällikkö Sinikka Malin, (selvitystyöryhmän sihteeri) ovat olleet esteellisiä toimiessaan selvitystyötyöryhmässä selvittäessään edelliskauden kaupunginhallituksen (2009-2012) syksyn 2012 aikana antamia/päättämiä tehtäväkokonaisuuksia. Kaupunginhallitus lausuu; miksi tilapäinen valiokunta ei ole selvittänyt valiokunnan jäsenen, varavaltuutettu Jaana Niemen esille nostamaa asiaa, että va. kansliapäällikkö Sinikka Malin on esteellinen toimimaan tilapäisen valiokunnan sihteerinä?
 
Va kansliapäällikkö Sinikka Malin on ollut esteellinen myös toimiessaan tilapäisen valiokunnan sihteerinä hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti.

Tilapäisen valiokunnan jäsenen ja varavaltuutettu Jaana Niemen eriävästä mielipiteestä ilmenee, että, edellisen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Ahosella, on ollut merkittävä rooli Heinolan kaupungin maineen pilaamisessa.
Hannu Ulmasen viimeinen puhe jäsenistölle 24.3.2013

30.3.2013

Hei toverit!

Tämä kevät on ollut tapahtumarikas. Myös Työväenyhdistyksen osalta on tapahtunut asioita, jotka eivät olleet toivottavia, samalla nämä tapahtumat viestivät mielestäni myös surullisia asioita ja vievät toimintaa kauas menneisyyteen, sitä tämä Heinolan demaritoiminta ei olisi kaivannut.

Niinkuin varmaan hyvin muistatte allekirjoittanut, Hannele Rämö ja Risto Turunen perustimme oman valtuustoryhmän,  Heinola Nyt-ryhmän. Kertaan hieman asioiden kulkua.

Kaupunginvaltuuston 4.3 olleessa kokouksessa ilmoitimme erostamme Sos.dem valtuustoryhmästä ja ilmoitimme myös perustaneemme tämän oman ryhmän. Työväenyhdistyksen johtokunta kokoontui 7.3 ja siellä annoin johtokunnalle selostuksen tapahtuneesta.
Samassa kokouksessa minä luovuin puheenjohtajan tehtävästä,  Risto Turunen luopui varapuheenjohtajan tehtävästä ja Hannele Rämö luopui johtokunnan jäsenyydestä.

Johtokunta valitsi tilapäiseksi puheenjohtajaksi Mauno Kuuselan. Pari päivää äsken mainitun kokouksen jälkeen olin sähköpostiyhteydessä Mauno Kuuselaan ja sihteeri Seija Kasuriseen. Pyysin että saan lähettää tiedotteen jäsenistölle eromme syistä. Mauno Kuusela lupasi, että hän lähettää jäsenistölle tämän minun tekemäni tiedotteen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, Mauno Kuusela unohti tämän asian, tämä unohdus selvisi tänään 26.3.2013.

Siksi lähetän teille tämän minun puheen (joka avautuu yllä olevasta liitteestä), jonka pidin Työväenyhdistyksen kevätkokouksessa 24.3.2013 Tässä on samat asiat kuin Mauno Kuuselalle lähettämässäni tiedotteessa. Toivottavasti asiat jossain määrin aukenevat teille.

Hauskaa kevättä!

Pidetään yhteyttä!

Hannu Ulmanen

Eräiden vaalien jälkeen


5.1.2013

Eräiden vaalien jälkeen sain toimittajalta pyynnön tehdä selvitys niistä järjestöistä ja yhteisöistä joihin kuulun sekä selvitys siitä, että olenko saanut em. tahoilta vaaliraha-avustuksia ja minkä verran.

Tein pieteetillä täydellisen selvityksen ja jäin odottelemaan jättijuttua – sitä ei koskaan tullut. Ennakoin hiukan ja kerron etukäteen järjestöt joihin kuulun ja miksi ja olenko saanut niiltä vaalitukea.

Järjestö                                          Kuulumisen peruste                                       Vaalituki

SDP puolue                                    OLIN puolueen edustaja                                      ei 

Heinolan Sos.dem ty                         OLIN puolueosaston edustaja                           126,22 €

Ammattiliitto PRO                             haluan kuulua liittoon                                        300 €

Heinolan Jääkiekkotuomarit                voin toimia toimitsijana peleissä                    ei 

Selkäyhdistys                                 minulle on tehty iso selkäleikkaus                       ei

Kuuloyhdistys                                 perheessäni on kuulo-ongelmia                          ei 

Eläkkeensaajat                            olen nuorisojäsen                                                  ei 

Teen ystävät ry                          olen teen ystävä                                                      ei 

Aste ry                                      olen homeongelman läpikäynyt                                ei 

SUROK ry                                   minulla on näyttelyissä käyviä rotukissoja               ei 

Venäjänsinisemme ry                    minulla on rotuun kuuluvia kissoja                        ei 

Vaalirahailmoitus ja kulurakenne / lue lisää klikkaamalla linkkiä ...

 

4.1.2013

Vaalirahailmoitus

1. Vaalirahakampanjan kulut yhteensä 4539,38

2. Omat rahoituskulut yhteensä 4113,16 euroa

3. Puolueyhdistykseltä saatu tuki yhteensä 126,22 euroa

4. Ammattijärjestö Prolta saatu tuki yhteensä 300 euroa

Miten ja millaisita kokonaisuuksista kulut muodostuvat:

1. Ilmoitukset sanoma- ja ilmaisjakelulehdissä yhteensä 2474,47 euroa

2. Muut viestinävälineet (nettibannerit) yhteensä 536,02 euroa 

3. Vaaliesitteet, tietoaineisto ja niiden jakelu, autotarrat ja torilla jaetut teepussit, saippuapussit yhteensä 1528,89 euroa

 

Lue asukkaiden kirjoittama VETOOMUS - Kanervalan ryhmäkoti säilytettävä vanhusten asuinpaikkana!
12.10.2012 Kanervala

Kanervalan asukkaat ja heidän omaisensa  ovat esittäneet perustellun kysymyksen. "Heinolan päättäjät - Miksi kohtelette meitä näin?"
 
Asukkaat ovat lukeneet hämmästyneinä lukeneet Itä-Hämettä. Asukkaille, omaisille ja työntekijöille on luotu käsitys, että päätös Kanervalan ryhmäkodista on sitovasti jo tehty. Tästä on ollut osoituksena se, että Kanervalan siirtoon tähtäävät toimenpiteet on jo aloitettu jo aloitettu. Vastaavasti päätöksentekijöille on myös ilmoitettu, että yksikään Kanervalan asukas tai heidän omainen ei ole vastustanut tai esittänyt moitetta siirron suhteen.

Näin toimien on oikeasti luotu vääristelty mielikuva, että kaikki ovat tyytyväisiä. Onko kyseinen menettelytapa hyväksyttävää?
 
Kuntapäättäminen vaatii entistä enemmän aikaa ja vaivaa ja osaamista
14.9.2012

Hämmästyttää tavattomasti, että jotkut ihmiset ovat julkisesti ilmoittaneet etteivät usko puolueisiin kuuluvien ihmisten kuntavaikuttamiseen?
Joidenkin – onneksi harvojen – mielestä ainoa vaikuttamiskanava olisi pelkällä innostuksella toimia kotikaupunkinsa parhaaksi. Ovatko he ihan tosissaan?

Poliittinen arkiaherrus alkaa
12.8.2012
Raskas viikko on onnellisesti takana ja sunnuntaista on rippeet jäljellä.
Heinolassa AKT vietti menestyksekkäästi kesäpäiviään. Minulla oli ilo olla vastaanottamassa AKT:n johtohenkilöitä perjantaina hienossa WPK-talossamme kaupunginvastaanotolla. Sain ensimmäisen kerran luottamustehtävissäni henkilökohtaisen muiston – upean käsipuhalletun lasiesineen.
Keitä päätöksentekijöiksi

25.7.2012

Syksyn kuntavaalikeskusteluissa käydään paljon keskustelua eurokriisistä, Espanjan tukipaketeista ja EU-jäsenyydestä ehkä enemmän kuin kuin varsinaisesta pääaiheesta eli paikallisesta päätöksenteosta. 

Heinolan kaupungin kuntapuheenvuoro 15.3.2012
On suorastaan järkyttävää sellainen teoretisointi, että koko maan kuntarakenne muutettaisiin samalla kertaa uusiksi, ylisuuriksi kokonaisuuksiksi. Pahinta on, että jos kaikki muuttavat organisaatiota samaan aikaan, saadaan koko maan kuntasektori sekaisin. 
Henkilöstömitoitus
16.8.2012
STM esittää ensi vuoden budjettiin 36,5 miljoonan euron lisäystä, jolla katetaan heinäkuun alusta voimaan astuvan vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen valtionosuuskustannukset loppuvuoden osalta. Kunnille tämä tulisi maksamaan ensi vuoden osalta saman summan 36,5 miljoonaa euroa. Maan hallituksessa on nousemassa asiasta kunnon poru. Ei mikään poliittinen puolue haluaisi näyttää siltä, että alkaisi vastustaa ikäihmisten hyvää hoitoa, eihän !
Avangard Omsk musiikkivideoita

22.12.2012

???? ????? ????.avi (Yksin Karri Rämö) Musiikkivideo
Avangard Omsk, maalivahtimusiikkivideo. Pyysin Karrin venäjää taitavalta pelikaverilta käännöksen laulun sanoista.

Soolo on laulu, jonka esittää Mikhail Shufutinsky. Laulu on vertauskuva henkilöstä, joka on soolo-osassa.

"Tuhannet päivät, tuhannet kuut. Onko se soitto vai kitarakielen notkuneet jouset.
Sydän revitään riekaleiksi - sormi kastetaan vereen.
Pääasia on, että
sielu on rakkautta tää.
Elämä pyörittää vain yhtä motiivia, mutta sinä olet soolo- soittaja ja jatka soittamista vain, sillä tämä on sinun soolo.
Soolo, elämämme on loputonta sooloa, saatoit tehdä virheen mutta jatka soittoa vain
Politiikkaa ja vanhusasiaa

23.4.2012

Vanhuspalvelulakiehdotuksessa kunnat mm. velvoitetaan vanhusten palvelutarpeen selvittämiseen sekä hoidon järjestämiseen ja valvontaan. Henkilömäärästä sanotaan, että sen tulee olla riittävä ja asetuksella määrätään riittävyys mitoitukselle.
Vaalityö käynnistyy

18.7.2012

Kissan makunautintoja. Jätin lautaselle hunajalusikan. Hetken kuluttua vallitsi outo hiljaisuus, kuului kuitenkin pikkumaiskuttelua. Olin aikalailla typertynyt -PikkuAkka lipsutteli hunajaa silmät ummessa. Olen olettanut vain karhujen pitävän hunajasta, mutta todistettavasti kissatkin rakastavat hunajaa.

Kunta-aktiivi

3.4.2012

Kuntalehti kirjoitti tammikuun lopulla, että kunnalliselämässä on tapahtunut hiljainen vallankumous. Ennen naiset olivat ns. "kiiintiönaisia" ja nykyään he jo lukeutuvat "todellisiin ja osaaviin johtajiin". Kuntalehti on tämän havainnut seuratessaan kuntauutisointia. 

"Yksittäisistä kuntajohtajista pitkään naisykkösenä oli Espoon entinen kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen. Nyt Janakkalan kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen pitää uutisykkössijaa. Hän on pelottomasti antanut kasvonsa kuntakapinalle ja puolustanut pienten ja keskisuurten kuntien asemaa. Ahosen ohella Heinolan kunta-aktiivi Hannele Rämö ja Sulkavan kunnanjohtaja Tanja Matikainen ovat kansalaisliikkeen moottoreita. Kiinnostava lisäpiirre on, että Matikainen valmistelee väitöskirjaa valtion ja kuntien välisestä tehtävänjaosta. Voiko kuumempaa aihetta nyt olla?"

http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/Blogit/2012/Sivut/Naiset-hallitsevat-kuntauutisia.aspx 

(Antti Pulkkinen 19.1.2012 15:00)

Elämä alkaa palata raiteilleen

14.7.2012

Hiljalleen alkaa hengitys kulkea ja elämä palata raiteilleen yli kahden kuukauden pituisen astmakohtauksen jäljiltä. Vaadittiin heinäkuun "helteet" että sai kunnolla vedettyä ilmaa keuhkoihin.

Vanhuspalvelulaki ym.
 
22.4.2012
Kuntauudistusta on sorvattu 10 vuotta ja hoettu, että ollaan myöhässä vedoten huoltosuhteen heikkenemiseen.
Vanhuspalvelulakia on valmisteltu  jo 30 vuotta. Poliitikot eivät kertaakaan ole kiljuneet, että ollaan pahasti myöhässä. 
Kokoomuslaisia huippuministereitä ei ole juurikaan kiinnostaneet vanhukset.  Vuonna 2011 STM julkisti lakiluonnoksen yksityiskohtaisine perusteluineen, josta se tuolloin pyysi lausuntoja. Tuon lakiluonnoksen kantavana ajatuksena on ollut palvelujen toteuttaminen.
Pimeää taloutta vaanitaan - rakennusterveys ei ole kiinnostava
 
15.4.2012
Luin verohallinnon Harmaan talouden Selvitysyksikön johtaja Janne Marttisen haastattelun Rakentajalehdestä. Hän on ansiokkaasti paneutunut mm. rakennusalalla veronkiertäjien jahtaamiseen. Hänen tekemänsä työ on hyvin arvokas harmaan talouden kitkemiseksi.  
Eräs asia jäi mieltä kummittelemaan. On sangen merkillistä, että valtiovarainministeriö on ryhtynyt selvittämään, miten viranomaisten reagointivalmiutta omakotityömailla tulisi parantaa harmaan talouden torjumiseksi. Vaihtoehtona on esitetty, että rakennusluvan hakija velvoitettaisiin ilmoittamaan verottajalle tiedot kohteella käydyistä työntekijöistä ja yrityksistä jotka ovat tehneet töitä työmaalla.
Ihmisten suurin unelma siintää aina mielessä – omakotitalo, sen rakentaminen, remontoiminen on myös elämän suurimpia hankintoja.
Siksipä soisi sen olevan asumisterveydeltään ja laadultaankin sellainen, että siellä voisi asua turvallisesti ja terveellisesti vuosikausia. Tuskastuttavan paljon käydään nykyään tuomioistuintaisteluja rakentamisen huonosta laadusta. Rakennusten turvallisuus ja asumisterveellisyys eivät juuri kiinnosta valtiovarainministeriötä. 

Kevät tuo esiin ensimmäiset krookukset ja voikukat, samaan aikaan puutarhatöiden lisäksi monet perheet ryhtyvät pelastamaan perheen terveyttä ja elämänsä suurinta hankintaa - perheen kotia. Käsittämättömät rakennusvirheet ovat mahdollistaneet kosteusvauriot, jonka seurauksia ovat home ja laho. 
Avangard Omsk - KHL:n finaaliin

6.4.2012

http://yle.fi/urheilu/lajit/jaakiekko/2012/04/ramolle_nolla_-_khln_kohupelaaja_laukoi_omskin_finaaliin_3390645.html

 

Kuultiinko kuntia aidosti ?
 
20.3.2012
 
Kuntakierros Päijät-Hämeessä on käyty. Kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) ja ministeri Jyri Häkämies (kok) kävivät virkamiestensä kanssa kuuntelemassa kuntakierroksen antia.
Pidettyäni oman puheenvuoroni ja kuunnellessani viimeisiä hyvin kantaaottavia muiden kuntien edustajien puheenvuoroja pohdin - mitähän ministereiden mielessä mahtoi puheenvuorojen aikana liikkua? Viimeisenkin puheenvuoron jälkeen ilmassa oli käsienkosketeltavaa tunnelmaa ja hiljaisuutta. Hallituksen ja sen virkamiestyöryhmän ajama kuntauudistustapa koki täydellisen tappion tuloksella 10 – 1. Tulos muodostui kehyskunnat vastaan Lahti. Käyty loppukeskustelu ei muuttanut tulosasetelmaa.
Ministeriön virkamieskunta ei käyttänyt enää omia henkilökohtaisia loppupuheenvuorojaan vaan keskustelun päätyttyä kuultiin kuntaministerin loppupuheenvuoro. Kuntaministeri Henna Virkkusen olisi puheenvuorossaan suonut kootusti ottavan huomioon myös niitä johtopäätöksiä, joita kuntakentän näkemysten pohjalta olisi ollut mahdollista tehdä kuntauudistusasiassa. Se olisi ollut osoitus aidosta kuntien kuulemista - tai ainakin se olisi näyttänyt siltä. Epäilyt nykymuotoisesta kuntauudistuksen ajamisen järjettömyydestä vahvistuivat entisestään. Tämänkaltaiseen johtopäätökseen ei voi olla tulematta, jos on seurannut ministeriön ja sen virkamiestyöryhmän esityksen saamaa palautetta ympäri maata.
Lahdessa osallistujat kuulivat ministerin kertomana samat perustelut, mitkä on jo entuudestaan kuultu useilla paikkakunnilla. Edes viitteitä uusista vaihtoehdoista ei noussut esiin puhumattakaan siitä miten ongelmat voitaisiin ratkaista järkevin keinoin. Tästä on tehtävissä sen kaltainen johtopäätös, että ministerityöryhmän esityksellä ei ole olemassa uskottavuutta kuntakentän keskuudessa.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Heikki Paloheimo kirjoitti HS 18.3.12. ”Suomen kuntia vaivaavat taloudellinen kestävyysvaje ja demokratian vähyys. Kestävyysvaje johtuu siitä, että valtio on vuosikymmenestä toiseen lisännyt kuntien lakisääteisiä tehtäviä mutta toisaalta lähes puolittanut kuntien saamat valtionosuudet kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Tämän takia varsinkin syrjäseutujen kunnat ovat vaikeuksissa. ”

Kestävyysvajeesta on luotu käsitys, että se aiheutuu yksinomaan väestön ikääntymisestä, ikään kuin muut väestöryhmät eivät kustannuksia aiheuttaisi ollenkaan! Näin on saatu syntymään paljon mielipahaa ikääntyvälle ja eläkettä saavalle väestön osalle aivan turhaan.

Kuntakierroksella nousi esiin myös tulevat kuntavaalit sekä niiden merkitys. Se on varmaa, että syksyn kuntavaaleissa ovat menestyjiä ne, jotka haluavat kunnioittaa kunnallista itsehallintoa ja aidon kansalaisyhteiskunnan toimintaperiaatteita sekä turvata kansalaisten perus- ja lähipalvelut.
 Hannele Rämö (sdp)
Kokous x8
26.3.2012
Tänämä viikko on kokousten viikko. Tänäänkin on kolme kokousta. Eilen niitä oli neljä ja oli sunnuntai.  Joskus ihmettelen, että monet eivät oikeasti halua ymmärtää, kuinka paljon kunnalliset luottamushenkilöt käyttävät vapaaehtoisesti omaa aikaansa yhteisten asioiden hoitamiseen. Vaikkakin jokainen on asettunut ehdokkaaksi ja tullut valituksi omasta vapaasta tahdostaan, sillekin voisi antaa hiukan arvostusta. 
Viimeviikolla menin kaiken kiireen keskellä hiukan vastentahtoisesti maamme pääkaupunkiin Finlandiatalolle - Kunta-Arenalle.  Jälkikäteen arvioiden kyllä kannatti mennä. Paikan päällä koin positiivisen yllätyksen. Paikalle oli kokoontunut kaikkialta maasta kuntapäättäjiä yhteisten asioiden ääreen. Erityisesti jäi mieleen Kuntaliiton Timo Kietäväinen, Joensuun tyttö Mari Hämäläinen ja Ypäjän kunnanjohtaja Vesa Ketola sekä Jutan isä Kari Urpilainen Kokkolasta. Keskustelut olivat antoisia.
Viimeisenä aamuna oli päivää avaamassa arkkipiispa Kari Mäkinen. Hänenavaus puhutti. Hänen kertomastaan jäi erityisesti mieleen se, että johtavassa kuntapäättäjäasemassa ei ole kyse nopeus- eikä tekniikkalajista vaan kestävyyslajista.
Kuntauudistuksessa on käynnissä pelotteluvaihe ennen kuntien vastauksia
23.2.2012
 
Kuntauudistuksessa on käynnissä pelotteluvaihe ennen kuntien vastauksia

Kuntakuulemiset ovat käynnissä. Samaan aikaan kuntia pelotellaan pakkokeinoilla sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen poisottamisella, jos
riittäviä kuntakokonaisuuksia ei synny. Hallitus ei ole kuntaliitosuudistuksesta yksimielinen, joten pakkokeinojen käyttäminen on epätodennäköistä. Sen sijaan muita toimenpiteitä, mitkä heikentävät kunnallista itsehallintoa voi olla tulossa.
Ylhäältä tapahtuva kontrollointi on nyt se mihin uskotaan vaikka näytöt 1990-luvun vapaakuntakokeilun kustannuksia hillitsevästä vaikutuksesta ovat olemassa.

Kokoomuksen puoluejohdon masinoimien
runsaiden julkisten ulostulojen tarkoitus on saada kunnat vapaaehtoisesti lakkauttamaan itsensä. Tähän pohjautuu puheet väestön vanhenemisesta ja palvelujen turvaamisesta.

Kunnallisen itsehallinnon puolustajat pyytävät tekemään työtä omassa maakunnassanne sen eteen, että mikään kunta ei lähtisi hätiköityyn kuntaliitosprosessiin käynnissä olevan julkisuuskampanjan seurauksena. Ne kunnat, jotka oikeasti haluavat kuntaliitoksen tehdä, sen toki tehdä saavat, mutta muun maakunnan mukaan vetäminen liitosprosessiin ei kuulu keskuskaupungin ja/tai liittyvän kunnan toimivaltaan.

Kuntien vastauksia varten VM:n lausuntopyyntöön (13.4 mennessä) on tulossa asiantuntija-aineistoa kuntien käyttöön. Kuntien ei tule puuttua vastauksessaan toisten kuntien toimivaltaan vaan keskinäinen solidaarisuus ja itsehallinnon kunnioittaminen on tärkeää. Kunnallisen itsehallinnon puolustajat ovat pyytäneet kuntia korostamaan yhteydenpitoa oman maakunnan kuntiin, että kukin kunta vastaa omissa nimissään (asiantuntija-aineistoa vapaasti apuna käyttäen) eikä puutu vastauksessaan toisten kuntien itsemääräämisoikeuteen.

Kansalaisliike kunnallisen itsehallinnon puolesta
 
Kysymys loppuun : 

Voidaanko syyttää näitä "kuntarakenneuudistajia" rikokseen yllyttämisestä kun he uhkaavat valtionosuuksilla? 

Hiukan lainattua perustetta.

"Mitä tarkoittaa käsite valtionosuusriski? Valtio lopettaa tukensa palveluille? Kuitenkaan palvelujen tarve ei katoa – ihmiset on koulutettava ja hoidettava. 
Ja raportinkin mukaan ”valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on kuntien järjestämien peruspalvelujen rahoituksen turvaaminen, eikä sitä voida rajoituksetta käyttää muiden yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen”. 
Eli suomeksi: valtionosuusjärjestelmän on tuettava palvelujen turvaamista eikä mitään tavoiteltavaa kuntarakennetta. Poikkeaminen siitä on rikokseen yllyttämistä."

Valtuustomaanantai nro 2
20.2.2012
 
Tänään on sitten valtuustomaanantai. Vuoden toinen valtuusto ja Vierumäen hiekkaa on tukevasti virkamiesten rattaissa. Lainaus on paikallislehden toimittaja Mikko Kivelän kirjoittamasta jutusta.  Tarkastuslautakunnan antama väliarviointiraportti on valtuuston käsittelyssä.
Aamun lehtikatsausta tehdessäni luin mielenkiintoisen pääkirjoituksen Maaseudun Tulevaisuudesta.  ”Kuntalaisten etäisyys päättäjiin on pidentynyt sekä maantieteellisesti että henkisesti”.
Pääministeri Jyrki Kataisen Kuntauudistus-juttu ei ole läpihuutoasia. Kuntauudistuksesta on nousemassa päähallituspuolueiden kesken melkoinen melu.
Olen käynyt useita keskusteluja peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin kanssa (sd.) kanssa. Pidän hänen esityksestään kuntaliitosten vaihtoehdoksi sosiaali- ja terveysalueisiin perustuvaa mallia. Mielestäni asia on kaikkien asia. Siksi kannatan myös sitä, että kuntapäättäjät tulisivat mukaan varmistamaan terveyspalveluiden uudistamisen.
Erityisen iloinen olen siitä, että edustamani puolue SDP, on sanoutunut irti kuntien pakolla lahtaamisesta.  Kuntauudistuksen kuulemistilaisuudet ovat alkaneet Joensuusta.  Kuulemistilaisuuksissa on ilmoitettu aidosti kuultavan kuntien mielipiteitä asiasta.  On vaikea ottaa asiasta selvää koska itse olen saanut useita provosoivia sähköposteja että, tähän saakka kuntakuulemisessa on ollut tyhjää ”löpinää”. Voiko olla mahdollista, että VM järjestää 18 paikkakunnalla kuntakuulemiset, joilla ei ole mitään tarkoitusta. 

 

Korruptiota on monenlaista
19.2.2012
 
Vaalikauden viimeinen valtuustonpuheenjohtajavuoteni on lähtenyt liikkeelle - voisi sanoa mielenkiintoisesti. Vuoden ensimmäisessä valtuustonkokouksessa tuli sanaharkkaa hallituksen puheenjohtajan kanssa.
 
Kuivata, säilytä ja polta polttopuita oikein

11.2.2012

Olin tänään lauantaina työmatkalla Tampereella luennoiden Steinerkoululla järjestettävässä Ilmaa- seminaarissa.
Opin siellä viisauden, että puuta ei tule varastoida useita vuosia. Vaan asia on päinvastoin. Polttopuiden ulkovarastointia tulee välttää merkittävän homevaaran vuoksi. Puu ei ole yhtään kuivempaa 6 kk ikäisenä kuin yli vuotisena. Pitkä varastointi lisää puun mikrobipitoisuutta. 

Ensimmäinen varastointi
on tehtävä puiden pilkkomispaikalla ilmavaan ja aurinkoon suunnatun katoksen alle. Puiden kosteuspitoisuus laskee kesällä noin neljässä kuukaudessa 50 %:sta  20 -25%:iin. 

Toinen varastointi
on hyvä tehdä asunnon lähellä, jonne puut on hyvä viedä heinä-elokuussa. Tilan on oltava hyvin tuuletettu , sateelta suojassa. Puiden kosteupitoisuus laskee tällöin alle 20%:n. Asumusten kellaritila ei ole hyvä puiden varastointipaikka, koska siinä piilee vaara, että ilmavirtojen mukana haitalliset pöppöset voivat päästä pilaamaan sisäilmaa. 

Kolmas varastointi
tapahtuu lämpimässä paikassa, mutta ei koskaan asuintiloisaa esim. takan vieressä. Se on pahin paikka, koska lämpimät ilmavirrat levittävät pöpöt ympäri asuintiloja. Puuklapeissa on aina luonnostaan mm. sädesieniä kuten myös perunoissa. Puiden kosteus%:tti laskee vielä n. 13:%iin. Näin toimien saadaa hyvää puupolttoainetta tulisijoen, lämmityksen kannalta ja polttoaine on vähäpäästöistä.
Tulisijaa tullisi käyttää oikein.

Panospoltossa 
kannatta puut latoa vaakaan sievästi siten, että pilkkeiden väliin jää n. sentin rako ilmatilaksi. Jos puut ristiin ladotaan siitä voi seurata liian nopea kaasuuntuminen. Vaakaladonnassa palotapahtuman vaikein vaihe on hallittavissa ja sytysvaihe syjyy hyvin ja pienhiukkaspäästöt jäävät pieniksi. Jokainenhan tietää, että puut sytytetään ylhäältä. Sytyttämiseen käytetään tikkukasaa ja ehkä hiukan tuohta. Muuratussa tulisijassa kannattaa polttaa vain pari pesällistä kerralla. Toinen pesällinen ladotaan hiillokselle, liekkien sammuttua. Käytettäköön isoja pilkkeita asetellen ne tiiviisti yhteen, jolloin kaasuuntuminen alkaa reuna-alueilta. Näin toimien palaminen käy hitaammin ja kaasut ehtivät palaa loppuun. Päästötasoon vaikuttavat seikat ovat puun kuivuus, tulisijan ilmanohjaus ja käyttäjän tottumukset.  

Lopuksi pikku vinkki:
Puupinoa ei koskaan tule latoa rakennuksen seinää vasten. Liian moni rakennus on lähtenyt toimenpiteen seurauksena lahoamaan käyttökelvottomaksi.

 

    

Ytimennäivertäjä
11.2.2012
Ytimennäivertäjä (Tomicus) on kovakuoriaisten lahkoon kuuluva suku ja se lukeutuu pahimpiin mäntyjen hyönteistuholaisiin.
Kuntauudistuksessa pakkoliitokset ovat kuin ytimennäivertäjä. Kuntien pakkoliitosten kannattajat lukeutuvat Suomessa pahimpiin kansalaisten perusoikeuksia loukkaaviin tuholaisiin. Ytimennäivertäjät katkovat kansalaisilta niiden itsemääräämisoikeudet ja tuhoavat kotiseudun tunkeutumalla kansakunnan ytimiin ja aiheuttavat näin toimien suurta tuhoa ja kasvutappioita.
Tästä kansakunnan ytimiin tunkeutumisesta juontuu myös suvun nimi ytimennäivertäjä. Ytimennäivertäjät eivät kykene tappamaan terveitä kuntia, jotka pitävät huolen kansalaistensa peruspalveluista  ja muutenkin arvostavat perusoikeuksia ja kotiseutua, inhimillisyyttä, ihmisyyttä sekä ympäristöä.
Ytimennäivertäjien työstä seuraa laajojen alueiden autioituminen ja palveluverkkojen harsuuntuminen ja kokonaiset kylät saattavat kuivua ja näivettyä tykkänään, jos tuhot saavat jatkua vuodesta toiseen kuten nyt joillakin alueilla on jo päässyt tapahtumaan.
Olin muutama päivä sitten ällikällä lyöty erään alatyylisen facebookkirjoittelun vuoksi. En ollut kirjoittajia koskaan tavannut enkä kirjoituksiin osallistuneita henkilöitä, eivätkä he tienneet minusta muuta, kuin että olen Heinolan kaupunginvaltuustonpuheenjohtaja. Sen verran kirjoittajien taustoja selvitin, että he osallistuvat paikallisen elikeinotoiminnan pyörittämiseen kohtuullisen hyvin tuloksi. Nimenomaan siitä syystä en voinut millään ymmärtää moista kirjoittelua.
Luottamustehtäväni luonteesta johtuen oli syntynyt käsitys, että olisin vakituisessa työsuhteessa Heinolan kaupunkiin. Vielä puutteellisempi kirjoittajien käsitys oli kunnallisesta päätöksenteosta. Onko edellisestä johtuen tehtävissä sen kaltainen johtopäätös, että suuri osa kansalaisia eivätkä kaikki kuntapäättäjätkään ole oivaltaneet sitä, mitä miten päätöksenteko prosessi toimii ylipäätään ja mitä tämä kunnallisen itsehallinnon puolustaminen tarkoittaa.
On leimallisesti hoettu mantraa ”Kuntakapina”. On kuitenkin kyse on keskuskaupunkien vallanhalusta ja palvelujen saneeraamisesta liitoskunnista keskuskaupunkiin. Sen pitäisi jo kolahtaa kuntalaisenkin tajuntaan, mitä siitä seuraa. Täytyisi löytää järeän luokan ajatus siitä, miten me tämä saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kansalaisten tietoisuuteen.
Isokenkäiset valtapoliitikot syyttävät kuntia valtionosuuksien varassa elämisestä. Mikä on valtionosuusjärjestelmän tarkoitus, se on koko kunnallisen itsehallinnon historian ajan ollut turvata yhdenvertaiset olosuhteet koko maan alueella. Lienemme yksimielisiä siitä, että kansalaisilla kaikkialla oltava yhdenvertaiset elinolosuhteet. Edellisestä johtuen on tässä tarkoituksessa välineeksi luotu valtionosuusjärjestelmä eli oikeammalta nimeltään finanssitasoitusjärjestelmä.
Kuntien omat tulot eli kunnallisverolla katettava osuus on ensisijaisesti vain yleisen toimialan menoja varten (siis kunnan kehittämistä, elinkeinopolitiikkaa, infrastruktuuria jne.). Perusoikeuksien rahoittamisessa, (esim. sivistys, so-te ja infra) vastuu on perustuslain mukaisesti yhteinen valtiolla ja kunnilla. Tätä vastuuta sääntelee perustuslakivaliokunnan ja Euroopan neuvoston hyväksymä rahoitusperiaate, eli valtion on pidettävä huolta siitä, että kunnilla on edellytykset vastata niistä velvoitteistaan, jotka niille säädetään.
Demarit eivät halua pakkoliitoksia

6.2.2012

http://www.demari.fi/uutispaiva-demari/uutiset/uusimmat/5200-menisiko-viesti-viimein-perille--demarit-eivat-halua-pakkoliitoksia

Demarissa ”Me vastustamme pakkoliitoksia ja haluamme kuulla aidosti kuntalaisia asiassa, kansanedustajat Merja Kuusisto, Raimo Piirainen ja Pia Viitanen korostavat”. 
Takuuvarmasti kevään polttavin aihe on kuntauudistus ja syksyn kuntavaalit – teemat ovat suorastaan liekeissä.
Mielenkiintoista olisi tietään muidenkin demarikansanedustajien kannat tässä asiassa?

Elleivät  perussuomalaiset saaneet nujerrettua Ay-liikettä puolelleen tulee pyrkimys olemaan vallan kamalaa kuntavaaleissa ja aseena käytettään jopa NUTSIA.  
 
On merkillistä, etteivät aluekehityspuolen virkamiehet ole ryhtyneet oikaisemaan perussuomalaisten viljelemiä NUTS – juttuja. Onko NUTSIT puhdas tilastollinen aluejako, jolla ei ole mitään tekemistä kuntajaon eikä yleensäkään elävän elämän toiminnallisten hallinnollisten jaotusten kanssa, vai jotakin muuta? Onko joku pannut tämän sadun kiertämään ja sillä uskotellaan olevan vaikutusta kuntavaalijytkyn saamiseen.
 
Yöpakkasia ja taiteita
4.2.2012
 
Heinolassa on pakkasta ollut lähes 30 astetta, Omskissakin vain vaivaiset 15 astetta. Meillä on ollut hiukan viileämpää kuin Siperiassa.
Aamun paikallislehtikatsaus antoi ymmärtää, että Heinolassa on viileämpää muuallakin kuin säätilassa. I-H pääkirjoittaja toteaa valtuutettujen kyllästyneen politikointiin osan lyödessä hanskat tiskiin ja hallituksen puheenjohtaja peräänkuuluttaa ryhtiliikettä, jotta päästäisi kyräilystä ja ryvettyneisyydestä. Että pitäisi tehdä oikein Heinola-sopimus! Luulen, etteivät Heinola-sopimukset paljon paina kun elinkeinopoliittisin perustein ja johtosääntöjen takana lymyten harrastellaan elinkeinopolitiikkaa.

Kuntakartalla ryllätään
kabineteissa ja kabinettipolitiikasta ovat osoituksena kuntapuheenvuorot, jotka jaetaan nykyisin kuntajohtajien kokouksissa. Demokraattisesti kansan valitsemat valtuutetut eivät ole Heinolassa saaneet osallistua edes keskusteluun. Maakuntaliiton edustajan mielestä kiire aiheuttaa sen, että demokratia voidaan vauhdilla kaartaa ohi.
SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilailainen on mallikkaasti hoitanut EU-asioitamme totesi aamun Turun-sanomissa, ”ettei kuntia liitetä pakolla yhteen. – Kuntauudistus pitää toteuttaa ilman pakkoliitoksia ja niin se on mahdollista myös tehdä.”
Tulevia kuntavaaleja ajatellen on hyvin ennustettavissa, että puolueeni johto on tiukan paikan edessä hallituskirjauksessa, jossa puhutaan kuntauudistuksesta.
 
Surullisena luin Galleria Lambertista ja tulevia näyttelyitä uhkaavasta kohtalosta.Ymmärrän oikein hyvin sivistystoimenjohtajan ajatuksen muuttaa kulttuuritoimi Lambertin tiloihin – lähinnä säästösyistä. Mutta sitä minä en ymmärrä, että museolta riistetään sen ainoa varsinaiseksi näyttelytilaksi rakennettu tila. Kulttuuritoimi on nyt vuokralla Lambertia vastapäätä sijaitsevassa vuokratilassa ja vuokra näyttäisi olevan aivan kohtuullinen. Heinolan museo, taidenäyttelyt ja Kari-Paavo Kokki ovat olleet äärimmäisen kallisarvoinen asia kaupungille - suorastaan lahja. Museonkehittämishankkeilta ei tule ottaa pohjaa pois. Kaupunginmuseo on kaupungille julkisivu, joka tunnetaan maassamme laajasti sekä sillä on tunnettuutta myös kansainvälisesti.

Taidemuseon ystävillä on tänään 20-vuotisjuhlanäyttely
. Minulla ilo lausua tilaisuudessa tervehdyssanat. Yhdistyksen toiminta on ollut mittaamattoman arvokasta ja tuloksekasta, työllä on saatu yli 80 taideteosta Taidemuseolle. Tänään lauantaina muotokuviin liittyy uusi lahjoitus Marjatta ja Eino Kollin säätiön varoin on hankittu Kymenkartanon läänin maaherran Frekrik Adolf Jägerhorn av Spurilan mutokuva, jonka on maalannut 1700- luvun lopun taiteilija Nils Schillmark. Taiteilija oli tullut Viaporiin upseerina ja hän on käynyt maalausmatkoillaan Heinolassa.
Kiitoksen ansaitsee myös Taidemuseon ystävien puheenjohtajana pitkään toiminut Maila Pakarinen ja toivon kaikkea hyvä uudelle puheenjohtaja Anja Vahteristo-Järviselle. 
 
  
Taustapeilissä: Voiton maksimointi syynä homeongelmiin

3.2.2012

Pauliina Jokimies teki haastattelun Radion Taustapeiliin. Haastattelun otsikko "Voiton maksimointi syynä homeongelmiin" Haastatteluni on kuultavissa oheisesta linkistä.

http://areena.yle.fi/audio/1321976086752

"Tuoreen arvion mukaan jopa 600 000-800 000 suomalaista voi altistua päivittäin kosteus- ja homevaurioille. Ne tuottavat terveydenhoitoon vuodessa yli 200 miljoonan euron kustannukset. Silti homeongelmasta kärsivät joutuvat usein vähättelyn kohteeksi. Asumisterveysliiton rakennusterveysasiantuntija Hannele Rämö on seurannut surullisena keskustelua, jossa väheksytään ihmisten kokemia terveyshaittoja. Rämön mielestä rakennusvirheet pitäisi sanktioida rikoslaissa. Toimittajana Paula Jokimies. Kuva:YLE/Pirkko Päivinen."

Töissä oli tänään upea päivä. Uusia hometaloasiakkaita tuli lähes 20 taloutta. Päivän viimeinen asiakas kertoi kuulleensa yövuorossa ollessaan linkistä kuunneltavan haastattelun.
Keräilen luentoaineistoa (11.2.2012) Tampereella pidettävään Ilmaa -seminaariin. Lehtileikkeitä selatessa käsiini osui aluelehti (28.2.1985), lehden rakentajanumerossa on juttuja rakentamisen kelvottomasta laadusta. Samassa lehdessä kuitenkin kerrotaan ja oikein yllytetään, että märkätilat voi kukin laatoittaa itse vanhojen materiaalien päälle :(.
Helsingin Sanomissa (11.8.1996) Rakennusliiton 2. pj Hannu Koski kertoo "Korjausrakentamisen pommin kytevän yhä." Jestas sentään suutariksi se pommi on jäänyt ja löydetään ensivuosituhannella. 
Hannu Koski toteaa, että " Jos haluamme kehittää rakennusalaa niin korjaus- kuin uudistuotannossakin, ja jos haluamme laatua, tuottavuutta ja taloudellisuutta, on unohdettava töiden silppuaminen ja vahvistettava ja suosittava työkuntamuotoista työskentelyä sekä jatkettava edelleen palkkausjärjestelmien kehitystyötä. Rakennusalan kehityksen esteenä ei ole työehtosopimus, vaan asenteet."
Tänä päivänä korjausrakentamisen pommia kasvattavat kouluttamaton työvoima ja olematon työmoraali.  

Erikoisen nopeaa toimintaa Kuntaliitolta
 
3.2.2012
 
Eilen pakkastorstaina radio lähetti hyvän ohjelman kuntauudistuksesta. Ohjelmassa oli asiantuntijoita keskustelemassa asiasta. Mieleeni painui lause, jossa tutkijat totesivat seuraavan katastrofin, ellei hallitus tavalla tai toisella peruuta ajamaansa kuntauudistusta. Helsingin kaupungin todettiin olevan yksi näyttävä esimerkki tehottomasta kunnasta palvelujen hoitamisen suhteen. Tehokkaammiksi kunniksi on tutkimusten mukaan osoittautuneet 20 000 – 40 000 asukkaan kokoiset kunnat. Ilokseni totean Heinolan kuuluvan asukasmäärältään tuohon sopivaksi. Olen myös vakuuttunut siitä, että Heinolan tarjoamat palvelut kuntalaisilleen ovat sellaiset, joihin harva kunta kykenee.
 
Olen oppinut arvostamaan tohtori Pekka Perttulan ajatuksia hyvin monesta asiasta. Viimeisimmässä lukemassani hän kehottaa keskustan puoluejohtajaa ja ryhmänjohtaja toivottamaan tervetulleeksi tuulettavaa asiakeskustelua. Paavo Väyryselle on annettava tunnustus tekemästään poliittisesta työstä keskustan hyväksi tavoitellakseen presidentin virkaa. Hän osoitti tehneensä todellisen suorituksen. Tuulettavaa keskustelua odotan innolla myös SDP:n sisältä tulevan. Odotanko turhaan?   Ennekuin kuntavaalikentille lähdetään todenteolla, se edellyttää virallisen ja julkisen SDP:n linjan kannanottoa uusikunta puleeraukseen.
 
Aamun lehtiä lukiessa totesin, että kokoomuksen hurjana ajava kuntaremontti arveluttaa myös presidentti ehdokkaita, minulle ei myöskään avautunut tavoite, johon pyrkivät kohta ex puoluesihteeri Mikael Junger (sdp) ja Lasse Männistö (kok) tämän päivän (HS 3.2.2012) yleisönosastokirjoituksellaan. Jos Jungerin tavoitteena on saada kentällä kuntapäättäjädemarit kannattamaan kokoomuksen ajamaa kuntauudistusta, niin reaktio on kyllä aivan päinvastainen. SDP on ollut koko viikon hiljaa, joka on ollut viisas teko, niin miksi Jungerin piti kynänsä kaivaa penaalista.
 
Valtuustonpuheenjohtajille lähetetty kysely. Kuntaliitosta kaupungin kanslian kautta tupsashti sähköpostiini eilen kysely (13 kysymystä) valtuuston puheenjohtajille kuntademokratiasta ja johtamisesta valtuustokaudella 2009–2012. Hämmästyin suuresti lukiessani aamun Hesaria. Lehden sivulla 7 oli jo tuloksetkin julkaistu ja minä en ollut ehtinyt kyselyyn edes vastata.
Täytyy todeta että erikoisen nopeaa toimintaa Kuntaliitolta.
 
Miksi "kuntakapinoimme"
 
2.2.2012
Miksi ”kapinoimme”?  Suuri osa kansalaisia eivätkä kaikki kuntapäättäjätkään ole oivaltaneet sitä, mitä tämä kunnallisen itsehallinnon puolustaminen tarkoittaa. On leimallisesti hoettu mantraa ”Kuntakapina”. On kuitenkin kyse on keskuskaupunkien vallanhalusta ja palvelujen saneeraamisesta liitoskunnista keskuskaupunkiin. Sen pitäisi jo kolahtaa kuntalaisenkin tajuntaan, mitä siitä seuraa. Täytyisi löytää järeän luokan ajatus siitä, miten me tämä saataisiin paremmin kuntapäättäjien ja kansalaisten tietoisuuteen.
Isokenkäiset valtapoliitikot syyttävät kuntia valtionosuuksien varassa elämisestä. Mikä on valtionosuusjärjestelmän tarkoitus, se on koko kunnallisen itsehallinnon historian ajan ollut turvata yhdenvertaiset olosuhteet koko maan alueella. Lienemme yksimielisiä siitä, että kansalaisilla kaikkialla oltava yhdenvertaiset elinolosuhteet. Edellisestä johtuen on tässä tarkoituksessa välineeksi luotu valtionosuusjärjestelmä eli oikeammalta nimeltään finanssitasoitusjärjestelmä. (http://www.polemiikki.fi/files/1167-Tutkjulk44_net.pdf)
Kuntien omat tulot eli kunnallisverolla katettava osuus on ensisijaisesti vain yleisen toimialan menoja varten (siis kunnan kehittämistä, elinkeinopolitiikkaa, infrastruktuuria jne.). Perusoikeuksien rahoittamisessa, (esim. sivistys, so-te ja infra) vastuu on perustuslain mukaisesti yhteinen valtiolla ja kunnilla. Tätä vastuuta sääntelee perustuslakivaliokunnan ja Euroopan neuvoston hyväksymä rahoitusperiaate, eli valtion on pidettävä huolta siitä, että kunnilla on edellytykset vastata niistä velvoitteistaan, jotka niille säädetään.
Aamulehti oli uutisoinut lähimenneisyydessä Pirkkalan 90-vuotisjuhlavaltuuston tilaisuudesta ”Kuntauudistus ammuttiin alas Pirkkalassa”. Pirkkalassa puhui Heinolassakin esiintynyt prof. Aimo Ryynänen. Täytyy R-kioskille välittömästi kipittää ja hankkia uusi Apu-lehti, jossa prof. Haveri kertoo seutuhallintomallikokeilusta.
Olihan valtuustokauden avaus
 
1.2.2012
Maanantaina alkoi tämän vaalikauden viimeinen valtuustovuosi. Tervehdyspuheessani mm. toivotin valtuutetut vaalikauden viimeiselle vuodelle tervetulleeksi. Puheeni oli niin kiinnostava ja kirvoitti paria valtuutettua pyytämään sekä työjärjestyspuheenvuoron että kommenttipuheenvuoron. Kysymyksiä esittäneiden valtuutettujen menettely hiukan hämmensi, kyseessähän oli puheenjohtajan avauspuhe, jota en ollut vielä päättänyt. Kuluvan vuoden lopussa tulen pitämään kiitospuheen valtuustokaudesta, mietin jo valmiiksi, että onkohan odotettavissa kiitospuheenvuoroni aikana kärtettävän myös muita puheenvuoroja.
Ensimmäisessä kysymyksessä oli tietenkin kyse kuntauudistuksesta. Toinen kysymys kosetteli muiden valtuutettujen valokuvattavana oloa. Viimevuoden lopulla eräs valtuutettu valokuvasi tulosaluejohtajaa, joka kiusaantui asiasta kovasti. Paikallista Raivaajaa luettuaan useat valtuutetut olivat tyrmistyneitä jos heitäkin on salaa valokuvattu. Monet olivat minuun yhteydessä ja paheksuivat valokuvaamistaan. Valtuutetut eivät siis halunneet joutua valokuvaajavaltuutetun valokuvagalleriaan.      
Nuoria rahastetaan kyseenalaisin keinoin - puijataan. Olen törmännyt sellaiseen asiaan, jossa nuorilta ihmisiltä yritetään kyseenalaisin keinoin pidättää vuokravakuus. Nuoret miehet ovat tässä asiassa pahinta riistaa. Olen auttanut useita nuoria vastaavista tilanteista.
Vuokramiehen muuttaessa vuokra-asuntoon kannattaa asunnon keskeiset paikat dokumentoida tai valokuvata kuten keittiön kaapit, seinät vetolaatikot, uuni. Muualla huoneistossa on tärkeää kuvata tahrat seinissä, teipit maalipinnoilla, seinissä olevat reiät ja tapettien epäsiisteydet. Märkätilat ja vesikalusteet sekä niiden ominaisuudet ovat tärkeitä kuvata. Kaikista näistä kannatta tehdä listaus ja säilyttää se koko asumisen ajan. Poismuuton yhteydessä on syytä toteuttaa samat toimenpiteet. Näin toimien on olemassa näyttö siitä, että huoneistossa ei ole asuttu kelvottomasti ja säästyy paljolta rettelöinniltä ja ennen kaikkea tarpeettomalta rahanmenolta.
Allinpäivä 31.1.2012
Minulla oli suuri ilo olla mukana V Allinpäivässä. Alli Heinämaasta, tästä upeasta opettajasta opin päivän aikan todella paljon. Eräs ihana iäkäs nainen kertoi tahallaan tehneensä väärin ruotsalaista Å- kirjainta, jotta sai säädä koulun jälkeen opettajan kanssa kaunokirjoituksen harjoitustunnille. Päivillä Jouko Juurikkalan ihanalla tavalla esittämä kertomus hänen äidin ja isän häistä oli mieleenpainuva. Samalla sain paljon tietoa myös kaupungin historiasta ja vanhoista rakennuksista.
Parasta päivässä oli tietenkin se, että minunkin rintapieleeni kiinnitettiin kotiseutumerkki. Tätä merkkiä tulen tulevaisuudessa arvostamaan suuresti. Paikalla oli myös Esko Aalto, jonka nimikirjoituksella varustettuna sain Heinolasta kertovan teoksen, jossa myös mieheni isänisä ja Rämön Huonekaluliike mainitaan. Teoksessa on paljon muutakin, kunhan ehdin ensin siihen tutstua.
Katkelma Allinpäivän puheestani. Usein ihminen havahtuu huomaamaan, mitä kaikkea hyvää hänellä on, vasta, kun on vaarassa menettää sen. Näin on käynyt myös kuntaliitoskeskustelujen yhteydessä: kotiseutu ja siihen nojautuva paikallinen identiteetti ovat tämän uhan edessä nousseet vahvasti ajatuksiimme.
Kotiseututyötä ymmärretään nyt arvostaa enemmän kuin monina menneinä vuosina. Osaamme olla kiitollisia siitä, että joukostamme löytyy uutteria kotiseutuaktiiveja, jotka eivät ole ainoastaan vaalineet vanhoja perinteitä ja kotiseutuhistorian tallentamista, vaan ovat omalla vapaaehtoistyöllään vaikuttaneet myös kaupunkimme nykypäivään, yhteishenkeen ja sen viihtyvyyteen.
Suomen Kotiseutuliitto on myös ilmaissut huolensa siitä, mitä vaikutuksia kuntaliitoksilla voi olla asukkaiden identiteetille ja toteaa, että suomalaiset ovat perinteisesti samaistuneet kuntiin ja asuinpaikka määrittää minuutta vahvasti. Jenny ja Aarnio Vihurin säätiöltä saamansa apurahan turvin Kotiseutuliitto onkin koonnut asiantuntevan tutkijaryhmän selvittämään kuntarajojen muutosten vaikutusta tavallisen ihmisen maailmankuvaan. On kunnioitettavaa, että on olemassa jokin taho, joka ottaa myös pienen ihmisen näkökulman arvioitavaksi. Tosiasiassa tällainen tutkimus olisi pitänyt olla jo valmiina ja sen teettäjänä olisi pitänyt olla Suomen hallitus.
Arvostan suuresti sitä kotiseututyötä, mitä Heinola Seura on vuosien varrella tehnyt. Näin Heinolan kaupungin edustajana voin kiitollisena myös todeta, että se on kaupungin taloudenkin kannalta mitä kustannustehokkainta toimintaa.
Kuntauudistus
 
30.1.2012
 
Iltapuhteella osallistuin kokousten sarjaan.  Päällimmäiseksi asiaksi nousi paljon puhuttu kuntauudistus. Näyttäisi siltä, että tietoa lopullisesta tavoitteesta ei ole edes maamme kansanedustajilla. 
En lainkaan ihmettele että kuntapäättäjät eivät oikeasti tiedä sitä mistä ei ole tietoa.  Useita vuosia pyöritelty sitä, miten Paras-hanke etenee, tuleeko kuntien pakkoliitoksia. On vahva epäily siitä, että nyt haetaan jotakin ihan muuta kuin että haluttaisiin turvata asukkaiden palvelut.
Tulppana tässä on hallitusohjelman kirjaus kuntauudistuksesta ja kun se sattuu pitämään sisällään suuret peruskunnat.  Ymmärsivätköhän kaikki mitä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa.
Kuntien kuulemiset alkavat helmikuun puolessa välissä, mutta Heinolan kaupungin kuntapäättäjät eivät ole saaneet käydä ensimmäistäkään keskustelua asiasta. Heinolan kuntakuuleminen on maaliskuun 15. päivänä ja puheenvuoromme siellä tulee käyttämään kokoomuksen edustaja. Mistä hän aikoo puhua, sitä emme tiedä.
On viestitetty, että ”päätökset kuntaliitoksista tehdään kuntien valtuustoissa perusteellisen selvitystyön pohjalta, uuden rakennelain ohjaamana ja tarvittaessa ministeriön asettaman selvitysmiehen tuella”.
Hyvänen aika sentään. Heinola oli osallinen Lahden alueen Suurkuntaa hamuttaessa ja kaupunginvaltuusto teki selkeän päätöksen säilyttää Heinola itsenäisenä.

Loppuun lainaan aamun Helsingin Sanomia ”Tehdyt kuntaliitokset osoittavat, että ellei sosiaalitoimen vastuunkantajia määritellä selvästi toimintayksiköitä muodostettaessa, epätietoisuudesta kärsivät kuntalaiset. ”
Urheiluseurat eläneet yli varojensa

29.1.2012

Vai ovat urheiluseurat eläneet yli varojensa. Etsarin pääkirjoitus riimitteli numerossaan tänä aamuna Namikan vaikeuksista monisanaisesti ja aatella antaen ihan ohjeita siitä, että miten pitäisi pitäisi toimia. - Palata "vanhaan kunnon puoliammattilaisuuteen". Mitä lienee sillä nykypäinä tarkoitetaankin. 

Käsitykseni on, että taloudellisia vaikeuksia on kaikilla - eikä tarvitse olla edes urheiluseura! Monet yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa. Mikähän se olisi se vanha kunnon tapa, mihin he voisivat palata. Monet perheet ovat joutuneet äärimmäisen ahtaalle, eikä ole olemassa heille hätäapua tulossa mistään suunnasta, vaan jopa päinvastoin.

Huvittaa myös totisesti, että presidentiksi haluava Sauli Niinistö on yhtäkkiä alkanut kantaa suurta huolta syrjäytyneistä nuorista. On oikein luvanut työryhmänkin perustaa syrjäytymisen selvittämiseksi. Olen kyllä sitä mieltä, että varakkaampia kansanosasia ei voisi vähempää kiinnostaa nuorten tai muidenkaan syrjäytyminen tai syrjäytymiseen johtaneet syyt.

Esalaisessa toimittaja tavoilleen uskollisena ilkkuu vahingoniloisena ja briljeeraa Paavo Lipposen vaalimenestyksellä. Ilkkumiselta ei säästy edes aikaansaava valtiovarainministeri Jutta Urpilainenkaan, koska on demari.

Tältä kommentaattorilta on kokonaan huomaamatta Jutta Urpilaisen hyvä toiminta valtiovarainministerinä. Sen sijaan hän naureskeli Jutan ilmoitukselle siitä, että sdp:n jäsenistö voi itse valita kumpaa ehdokasta haluaa äänestää.

Joskus voisi edes pienen kiitoksen paikan osoittaa hyvästä työstä - kaikesta inhosta huolimatta. Vallankin jos on suoriutunut tehtävistään kiitettävällä tavalla toimien. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen esimerkillisellä toiminnalla on sellainen merkitys että me olemme olemassa myös euroopassa.  

Ulkona ritisee pakkanen ja kohta on aika lähteä Kisakulmaan ryhmäkokoustamaan huomisen kaupunginvaltuuston kokousta varten. Tästä se alkaa tämän vaalikauden viimeinen valtuuston kokoussarja.

Tänään on sitten se vaalipäivä

22.1.2012

Presidentin vaalit eivät näkyneet tai tuntuneet Messukeskuksessa Matkamessuilla edes puheensorinassa. Viihdyimme mieheni kanssa messuilla antaumuksella koko päivän. Jotenkin on tullut tunne, että elämän arvot ovat pyörähtäneet eri tasolle ajattelessa kulunutta viime vuotta. Olemme löytäneet uusia ilonpilkahduksia, ideoita ja uuden harrastuksen. Harrastuksen voimme yhdistää jo olemassa olevaan kissaharrastukseen.  

Mitä presidentin vaaleihin tulee. Itse olen ollut mukana Tarja Halosen kampanjassa täydellä sydämellä kaksi kertaa ja nyt Paavo Lipposen tukijoukoissa. Olen siis tälläkin erää kantanut oman korteni kekoon. Koko vaalikampanjan ajan olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että Suomelle paras presidentti on Paavo Lipponen.

Muistellessani Tarja Halosen kampanjoita, on mieleen jäänyt hauskojakin tapahtumia. Niemelän Helge sai roimat ylinopeussakot sakot Takkulassa tehdesään presidenttiä. Tarjan kampanjatuotteista aarteiin olen tallettanut kuvia, hopeisen kaulakorun, kalvosinnapit ja kaksi tyylikästä mukia. Paavon kampanjasta aarteisiin olen kerännyt Paavo-kortit ja mahdottoman tyylikkäät sinivalkoiset Paavo Lipponen - kaulaliinat. Lapsenlapsille jää kerrottavaksi myös, että sain istuia samassa hevoskärryssä Paavo Lipposen kanssa Heinolan Ty:n 120 vuotispäivän kunniaksi.

Olen saanut hyvin läheltä seurata myös Niinistön kampanjaa Heinolassa, koska Cafe Niinistö on majoittunut työpaikkani alakertaan. Cafee Niinistön päivittäisiä tapahtumia voisi kuvailla sanalla vaisu. Hämmästystä on ehkä tuonut Heinolan vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Matti Sepän toiminen aktiivisesti Sauli Niinistön joukoissa, vaikka mielestäni vasemmistoliitolla on oma hyvä raikas ehdokas Paavo Arhinmäki.

Niinistön kahvilan päätoimija kahvilassa näyttäisi olevan sos.ter lautakunnasta poispotkittu Timo Erkkilä (kok). Timo Erkkilähän muistetaan siitä, että hän aktiivisesti mustamaalasi minua keväällä 2011 perussuomalaisiin loikanneen loikkamestari Eero Avenin kanssa (ent. kesk, ent. sdp nyk. ps.). Ressukat raapustivat kilvan yleisönosastokirjoituksia. Timo Erkkilä rykäisi sillä erää viimeisensä minua vastaan 16.4.2011 ja seuraavana päivänä sitten pidettiin vaalit. Lehtikirjoitukset olen kerännyt kaikki tarkoin talteen muistelmiani varten. Äänimääräni oli siitä huolimatta huikea. Saamani palautteen mukaan sekä Timo Erkkilä ja extoveri Eero Aven kirjoituksillaan nolasivat ennenkaikkea itsensä minun sijaan.

Lunta sateli hiljalleen edelleen maahan. Palatessamme Matkamessuilta Heinolaan, totesimme lumikaupungin olevan kaunein kaupunki Suomessa. 

Itse olen äänioikeuteni käyttänyt ja illan suussa menen järjestelemään vaalivalvojaisia Kisakulmaan.

 

Harmaapäisiä heteromiehiä ja muutama nainen
 
15.1.2012
Suomen Kuvalehti oli ilmeisesti saanut syväkurkultaan tai suoraan VM virkamieheltä Henna Virkkusen työryhmän karttaharjoituksen, jota maakuntien lehdet ovat iltapäivälehdet mukaan lukien ovat laajasti kommentoineet.
Ministeriön laatimat sormiharjoitukset keittävät tunteita ja ärsyttävät kansalaisia yli maakuntien.
Uskon Lahden kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien riemuitsevan tilaisuudesta saada ympäröivät kunnat alati pöhöttyvien kustannustensa maksajaksi. 
Lieneekö ilo ennenaikaista. Rupattelua on ollut jo siitä että kokoomus tulee jäämään tai jätetään hankkeineen yksin. Sormiharjoitukset alkavat olla kiusallisia pääministeri Jyrki Kataisellekin.
Etelä Suomen Sanomien (Ess) toimittaja, vaikka itse asuukin Heinolassa, ei ole koskaan ollut kovin tyytyväinen asuinkuntaansa ja kaikkein vähiten sen päättäjiin. Siksipä en lainkaan kummastele Etelä-Suomen Sanomien Uutisen takana hänen käsityksiään Heinolassa pidetystä KUnnallisen itsehallinon puolustamis-tilaisuudesta. Hän kirjoittelee siitä seuraavasti: ” Kuntakapina on saanut mediassa mittasuhteet, joka antaa väärän kuvan kapinan laajuudesta ja iskukyvystä.”  Aatella, niinkö.
Toimittaja halveerasi paikalla olijoita ”harmaapäisiksi heteromiehiksi ja muutamaksi naiseksi.”  Toimittajan mielestä se, että valtuutettuja puuttui on osoitus innostuksen puutteesta. Siis minkä innostuksen puutteesta.

 

 

Orimattilan vaalipaneeli ja aluekierros Hämeenkoski, Artjärvi, Orimattila

Päivä alkoi melkoisessa kaatosateessa. Esan kanssa matkattiin ensin Hämeenkoskelle. Siellä tapasimme SDP upean värikkään vaalibussin ja muut Hämeen vaalipiirin demariehdokkaat. Ensimmäisenä bussissa joimme makoisat aamukahvit. Huomiota herätettiin  mukavasti. Matkamme jatkui somassa jonossa Artjärvelle. Vasta kurni ihan kamalasti ja niimpä kävin Esan kanssa syömässä paikallisessa ravintolassa aivan mahtavan maukkaan lounaan. Tehtyämme vaalityötä siirryimme Orimattilan torille hetkeksi aikaa. Oli aika kiva , kun nuoret hämmästelivät, että onko Karri mun poika. Karri-kortti ja maailman paras mustekynä vaihtoivat tiiviisti omistajaansa.

Matkasin takaisin myöhemmin iltapäivällä Heinolaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Vaatteet vaihtuivat rivakkaan tahtiin kamppanja-auton takaosassa. Kaupunginhallituksen kokouksesta jouduin lähtemään ennen aikojaan ja köröttelin vaalivankkureilla takaisin Orimattilaan vaalipaneeliin.

Paneelissa olivat lisäkseni Kalle Jokinen kok, ja Riita Lonka kesk. Oli muuten mahtava paneeli. Ex kaupunginjhtaja Martti Heinonen toimi puheenjohtajana. Meillä kansanedustajaehdokkailla oli oikein mukavaa ja leppoisaa ja ihmiset olivat koko ajan mukana. Palaute oli oikein hyvää. Todettiin, että me kaikki kolme tulemme menemään läpi - tietenkin. Keskeisimmät kysymykset kosettelivat köyhyyttä, kestävyysvajeen hoitamista, kuntaliitoksia, kuntien lukumäärää, eläkeasioita. Varmaan jokainen meistä ehdokkaista oppi sieltä paljon.

     

Vaalipaneeli Heinolassa

Sunnuntai-iltana oli Heinolan vaalipaneeli Jyränkölässä. Sinne oli kutsuttu kaikki 11 kansanedustajaehdokasta. Aikaa oli varattu kaksi tuntia, mutta ehdokkaille oli vastaus aikaa 30 sekuntia. Lukion paneelissa vastausaikaa oli sentään yksi minuutti. Muutoin paneeli oli ihan ok. Monilla ehdokkailla on ihan kelvolliset vaalibudjetit, jonka turvin voi kampanjaakin toteuttaa. Mutta ihmettelen, että onko ylipäätään realistista lähteä tosissaan kampanjoimaan kansanedustajuudesta ilman varoja?

Itse joudun lisäämään kampanjabudjettiini yhden kustannuspaikan lisää ja sen kustannuspaikan nimi on Ilkivalta. Markkinapäivän päätteeksi joku oli ollut niin itseään täynnä ja runteli kampanja-autoani. 

Kamnpanja on sujunut muuten oikein iloisissa merkeissä. Olen sitä mieltä, että ihmiset jotka kulkevat läpi vaikeuksien eivät tarvitse naamioita.

Vaalikenttien kuminaa Heinolasta, Nastolasta ja Lahdesta

Tänään 1.4.2011 koko SDP:n ehdokasjoukko oli Heinolan markkinoilla. Ilma oli upea aurinkoinen, vaikka hiukan tuulinen.Vaalibussillinen ehdokkaita pursui torille. Minun joukkueeni oli runsaslukuisesti paikalla vaalivankkureiden ja rokkatykin kanssa. Hannele- rokka oli jaossa 150 litraa. Yhdestä litrasta tulee neljä annosta, eli n. 600 rokan ystävää sai rokkamukin sekä kyytipojakseen sipulin ja sinapin. Rokkaa kiiteltiin erityisesti sen hyvästä mausta. Katja oli uurastanut ja leiponut ihania pikkupullia yli 300 kpl. Pullia kehuttiin vilpittömästi. Suurkiitokset kaikille teille, jotka saitte markkinatunnelman aikaan ja ahkeroitte torilla jakaen kahvia, rokkaa ja tietoaineistoani koko pitkän päivän.

Sain todella hyvää ja kannustavaa palautetta vaalityöstäni. Jälleen kerran sain auttaa montaa ihmistä ihan oikeasti ongelma-asioissa. Ihmisiä oli tullut Hartolasta ja Sysmästä kannustamaan ja tietenkin oman kaupungin ihmiset ovat kerrassaan rustistettavan ihania. Ilahduttavaa oli todeta, että nuoret kävivät keskustelemassa asioistaan ja innostuivat materiaalistani. Tämä viimeinen jotos on mieluisa jatkaa täysillä loppuun asti. Kannatuksemme on selkeästi nousussa.  

Kahden maissa matkasimme Riston ja Esan kanssa Nastolaan Rakokiven torille. Säätila oli muuttunut epävakaisemmaksi. Nastolan väki oli siellä odottamassa SDP on Tour-bussia jälleen rokan kanssa. Torille kokoontui mukava joukko ihmisiä. Sain mieluisan tehtävän kertoa matkailuautojen päästörajoista, niistähän ei juurikaan karavaanarit ole ääntä pitäneet - vaikka aihetta olisi paljonkin.

Illan viimeinen tapahtuma oli Lahdessa Takataskussa Ay-demareinen illassa. Paikalla oli useita ehdokkaita, myös Eero Heinäluoma. Ensimmäisen kerran oli muuten tarjolla haudutettua teetä. Takatasku on Huovilan kadulla. Työskentelin Lahden sähkölaitoksella sähkärinä kauan sitten. Tuolta ajalta jäi mieleeni tapaus, joka koski vesiputkien sulatusta. Oli kova talvi ja monet vesiputket olivat jäätyneet. Vesiputkien sulatuspuuhin laitoksen sähkärit usein komennettiin. Oli aikainen aamu ja kolistelimme eräässä eteisessä sulatuslaitteidemme kanssa, kun ovesta humahti eteiseen kirves. Tuossa tuokiossa päätimme, että olkoon putket jäässä vaikka juhannukseen saakka. Niin kaverin kera otettiin sulatuspuuhista hatkat. Se talo sijaitsi juuri Huovilan kadulla ja oli väriltään keltainen. Mieleen ei ole jäänyt miten putket lopulta sulatettiin ja keiden toimesta. Takataskun Ay-illasta jäi erittäin hyvä fiilis.

Studio 55 ja vaalikenttien kuminaa

Tiistaina 29.3.2011 aamulla ennen kuutta lähdin kollegan kanssa Helsinkiin. Automme suuntasi MTV3 studiolle. Olin suorassa lähetyksessä, jossa käsiteltiin homeongelmia rakennuskannassamme. Sain ohjelmasta paljon hyvää palautetta ympäri maata ja monta monituista hyvin vaikeassa tilanteessa olevaa lapsiperhettä asiakkaaksi.Tuntuu käsittämättömältä, että valtiovalta ei tosiaankaan ole halunnut tehdä mitään hometaloproblematiikalle. Hometaloja saa rakentaa edelleen ja vaaraa kiinnijäämisestä ei ole.

Ohjelman jälkeen menimme tapaamaan Karria, hän oli juuri palannut Venäjältä. Karrille oli kasvanut kunnon kihara letti, oikea moppipää. Ihanaa, että Karri haluaa tulla auttamaan vaalityötäni.

30.3.2011 ammun lentokoneen nokka osoitti kohti Rovaniemeä. Olin paneutunut lähes 900 sivun verran hometalon saloihin. Kävin ensin katselmuksella ennen käräjiä ja sain melkoisen allergisen reaktion hometalossa. Ei se mikään ihme ollut, koska seinärakenteessa kasvoi tertiäärivaiheen mikrobit. 

31.3.2011 aamun valjettua tukiryhmäni pakkasi vetoauton ja haki 75 litran rokkatykin Lahdesta. Toinen porukka otti huolekseen kampanja-auton. Käteni ovat vielä siinämäärin heikossa kunnossa, että raskaan ratin kääntäminen tuottaa melkoisia vaikeuksia. Rokkakiertuemme alkoi Paasosta. Saavuttuamme Nikin kioskille, paikalle oli kertynyt ihmisiä odottamaan vankkureitamme. ABC:n kohdalla aloin epäillä, että emme taida saada rokkaa riittämään torille saakka. Saavuttuamme Mustikkahakaan ihmisiä oli jo runsaasti odottamassa. Rokka loppuikin siellä sopivasti. 

Oli ihanaa saada ihmisiltä kannustuksia vaalityöhön. Monet ovat seuranneet lehtikirjoituksiani ja tekemisiäni viimeisen kahden vuoden aikana ja he ovat tulleet vakuuttuneiksi kyvyistäni hoitaa yhteisikä asioita. Vaaleihin on enää kolme viikkoa aikaa. Tiukka rutistus on siis edessä. Tukijoukkoni on kasvanut koko ajan. Minulla on todella upea tiimi auttamassa. Kiitos kaikille tästä päivästä. Huomenna jatketaan ykkösketjuni kanssa Heinolan markkinoilla.   

Huomenna Studi55 MTV3

Hei, Muistathan katsoa huomen aamulla Studio55 MTV3 ohjeman aamuohjelman jälkeen. Olen suorassa lähetyksessä Pirjo Haapojan vieraana aiheena Home.

http://www.studio55.fi/ohjeet.shtml/1171626

Tänään alkaa rokkakiertue Heinolan Vierumäeltä klo 12. Rokkatykki on jo matkalla kohti Vierumäkeä. Tervetuloa!

Vaalikenttien kuminaa

24.3.2011 lukiolaiset pitivät nasakan vaalipaneelin alueen ehdokkaille. Kaksi puheenjohtajaa (nuorta naista) olivat todella napakoita ja kansanedustajaehdokkaille oli varattu tasan minuutti aikaa vastata kysymyksiin, muuten kongi kumahti heti. Kysymykset oli laadittu asiantuntevasti, kysymyksiä sateli mm. talouskasvusta, energiapolitiikasta, verotuksesta sekä opintotuesta. 

25.3.2011 Vaalivakkurini (Pekka kuskina ja Risto Turunen laiturina) kulki nokka kohti Vääksyä. Perheemme asui Vääksyssä lähes 20 vuotta ja lapsistani Karri, Heidi ja Jens  syntyivät Vääksyssä. Minua oli tullut tapaamaan paljon tuttuja. oli todella ihanaa nähdä Karrin kummitäti ja kummisetä. Paikalle oli kerääntynyt mukava joukko kansalaisia visaisine kysymyksineen. Kuntaliitos puhutti edelleen, yleinen mielipide oli, että moisesta pahuuteen ei pidä jatkossa langeta. Tällä tarkoitettiin koko ajatusta asian uudelleen esiinottamisesta. Johtajien kultaiset kädenpuristukset olivat saaneet monet todella vihaisiksi. Eräs setä kertoi saavansa eläkettä hiukan päälle 500 euroa ja hän teki työtä yli 40 vuoden ajan yrittäjänä. Katkeruus jättisuuria boonuksia saaneita kohtaan on kova. Toimeen ei tule eläkkeellä mitenkään. Takuueläke oli monen mielestä suuri vitsi.

26.3.2011 lähdimme vaalivankkureiden kanssa aamuvarhaisella ajelemaan Sysmään. Sysmäkin on minulle entuudestaan tuttu paikka. Olin töissä Itä-Hämeen sähkölaitoksella vuonna 1973 nuorena sähkärioppilaana. Tapasin torilla sähkäri Näpäkän. Hänen kanssaa tein päivystyksissä myskytuhojen korjauksia eräänkin kerran Ravioskorvessa. Kerran kaikki laitoksen autot oli vialla ja jouduimme lähtemään matkaan hänen henk.koht. volkkarilla. Ratissa oli niin paljon lappia, että ihmettelin ettemme suistuneet autolla metsähallituksen puolelle. Sysmäläisiset olivat kiitollisia siitä, että Heinola säilytti itsenäisyytensä eikä lähtenyt kuntaliitokseen. Sysmäläisiä kiinnostaa kovasti kuntien matkailun kautta käynnistettävä yhteistyö.

Maanantain minulla alkaa tosi urakka Heinolan kaupunginosakiertue. Kierrämme rokkatykin kanssa ensin eteläisen Heinolan ja 31.3.pohjoisen alueen.   

Jutta Heinolassa

23.3.2011 Aamu alkoi auringolla ja SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vieraili Heinolassa. Paikalla oli runsaasti ihmisiä. Selvästi ihmiset tykkäsivät Jutasta se lämmitti mieltäni paljon. Hän kertoi rauhallisesti SDP:n tavoitteista eduskuntavaaleissa. Jutalla niinkuin kaikilla meillä muillakin demariehdokkailla on vakavahuoli eriarvoistumisen lisääntymisestä. Kielikuvilla ja sutkautuksilla ei eriarvoisuutta poisteta. Eläkeläisten asiat ovat puhuttaneet paljon koko tämän hallituskauden ihmisiä. Torilla nousi esille myös omaishoitajien asema ja köyhyys. Köyhyys on lisääntynyt vuodesta 1995 vuoteen 2010 13%. Päijät-Hämessä on eläkkeensaajia hiukan alle 60 000. Heinolassa heitä on tarkasti ottaen hiukan alle 7000. Asumisen kustannukset ovat räjähtämässä käsiin riippumatta siitä, mikä on asumismuoto.  

Aiemmin jakamani tietoaineisto oli luettu hyvin. Sain todella runsaasti rutustuksia, halauksia ja kannustustuksia tulevaan koitokseen.   

Ilokseni Karri ilmoitti tulevansa torstaina Suomeen. Minulla on siis toiveita saada hänet muutaman kerran mukaan kampanja-autoon. Olin saanut Karrikortit painosta ja saadut kappaleet tulivat kaikki jaetuksi samoin meni toista sataa Hannele-kynää. Illalla olimme esittäytymässä Nastolalaisille äänestäjille. Nastolassa oli esillä täsmälleen samat asiat kuin Heinolassakin.  

24.3.2011 on Lukiolla vaalipaneeli, jota varten ryhdyn valmistautumaan.

Vaalikentän kuminaa

Vaalikone on rullannut kiitoradalla ja nyt ollaan nousukiidossa. Numerot on saatu ja itse sain numeron 32. Numerolla Karri pelasi jääkiekon maajoukkueessa EHT-turnauksen Tsekkejä vastaan. Molemmat käteni on leikattu. Muutoin on kaikki mennyt kohdalleen, mutta sain vasempaan käteen viheliäisen infektion. Desinfioitniaineiden kanssa puleerataan kaksi-kolme kertaa päivässä. Antibioottikuuri on vaihdettu kahteen kertaan. Tomera lääke väsyttää vietävästi. Olo on hiukan tukala, mutta ei mahdoton.

Perjantaina 18.3.2011 olin tukiryhmän kanssa vaalivankkureilla Lammin torilla lähes koko päivän. Tunnelma oli lämmin, viheliäisestä tuulesta huolimatta. Ihmisiä siellä huolettaa raskaamman päälle huoli tulevaisuudesta ja asumiskustannuksista selviytyminen. Puoliviiden aikoihin lähdettiin köröttelemään kotiinpäin. Onneksi on käytössä matkailuauto, jonka sängyn päälle on mukava välillä urvahtaa. Kotimatkalla kuulimme, että talkooporukka oli vaalipäälikön johdolla Asikkalassa ison vaalimainoksen asennuspuuhissa. Niimpä koukkasimme sitä kautta. Siellähän se mainos oli nokkapaikalla. Heinolan ja Lahden moottoritien varressa oli jo aiemmin pystytetty samanlainen komistus. 

Lauantaiaamuna lähdimme sitten laitureiden Tuomisen Esan ja Turusen Riston kanssa Lahden Trioon. Ihmisiä oli liikkeellä valtavasti. Vastaanotto oli ihanan hurmaava. Heinolan tyttöä haluttiin halata ja haastatella ja esittää kysymyksiä. Aiheet ovat vaalikentillä olleet toimeentulo, työ, maahanmuuttttajat, energian hinta ja miten pienellä eläkkeellä sinnittelevät tulevat jatkossa pärjäämään. Lapsiperheitä huolettaa tulevaisuus ja asuntolainat. Mieleen jäi eräs 88-vuotias naisihminen, joka on omaishoitaja. Hänen mies on sairastaa dementiaa. Tämä nainen ei saa omaishoidon täysmärääistä tukea siksi, koska hoidettava ei ole vaipoissa. Pohdin vain, että jos alaikäinen ei voi toimia omaishoitajana, eikö olisi viisasta, että joku yläikärajakin olisi olemassa. Tämä ihminen oli lopen väsynyt, lisäksi hän on 24 tuntia/vrk täydessä valmiustilassa. Joku tolkku näihin omaishoitaja-asioihin pitää kyllä saada.

Tein muutaman oikaisuvaatimusluonnoksen toimeentulopäätöksistä. Ihanaa on, kun sain myös opastaa miten vesivahinkotilanteessa oikeaoppinen alipaineistus tehdään ja minkälainen asumishaitta tulee olla, jotta on oikeutettu vuokran alennukseen. Asumisen keskeytymisvakuutuksista ja kotivakuutuksia ei lapsiperheillä ole kovin paljon tietoa.

Olen asunut Lahdessa, joten vanhoja tuttuja kasvoja näki paljon. Hilpeää huomiota herätti minun rollon kuva. Moni pyöräilijä on viettänyt aikaa vime kesänä samoilla taukopaikoilla. Nuorten kanssa päästiin juttuun jääkiekon tai pyöräilyn kautta. karrin tunnistaa moni vanhempikin. Kotimatkalla hurautimme Hartolaan katsomaan kuinka hienon infotaulun vaalityöryhmä oli sinne pystyttänyt. 

Huomenna maanantaina lähdemme vaalityöryhmän kanssa sitten Hämeenkoskelle. Iltapäivällä on kaupunginhallitus ja illalla sitten kaupunginvaltuustonkokous ja siellä jaetaan kunniamerkit.   

"En äänestä juoppoja"

Etelä-Suomen Sanomissa oli tänään 9.3.2011 Ari Helmisen tekemä juttu promillerajasta. Kansanedustajaehdokkaita oli haastateltu jutussa. Itse vastasin perustellen vastaukseni siten, että en näe mitään perustetta promillerajan laskulle. "Eivät promillerajat vähennä rattijuoppojen määrää. Ihmisten on pidettävä huolta omalla käyttäytymisellään".  Todeten vielä, että valistus puree huomattavasti paremmin kuin rajojen kiristys". 

Yllätyksekseni sain päivällä sähköpostin ilmoituksella "En äänestä juoppoja". Asianomainen ilmeiseti tarkoitti, että haastattelussa esittämäni perustui siihen, että itse olisin juoppo

Koin syytöksen asiattomaksi ja loukkaavaksi. Tosiasiassa en käytä lainkaan alkoholia tai mitään muitakaan päihdyttäviä aineita (tupakkaa, huumeita jne.). 

 

Esittelyviedon teema Kärkikarvaaja

Sain jääkiekon valmentajalta positiivista ja kannustavaa palautetta esittelyvideosta. Hän halusi valmentajana täsmentää kärkikarvaajan tehtäviä puhtaasti jääkiekon taktisena toimintana seuraavasti:

1. kärkikarvaaja tekee taktisen päätöksen siitä, meneekö hän aggressiivisesti riistämään kiekkoa vai pyrkiikö ohjaamaan vastustajan kiekollista pelaajaa ahtaaseen tilaan
2. kärkikarvaajan ratkaisu on merkki muillekin viisikon pelaajille valittavasta puolustustaktiikasta
3. jos kärkikarvaaja pelataan ulos tilanteesta, hänen tehtävänsä on antaa takapainetta vastustajalle ja tulla puolustuksen avuksi niin pian kuin mahdollista
4. kärkikarvaaja tekee nopeita päätöksiä ja pyrkii siihen, että vastustajalla on mahdollisimman vähän tilaa ja aikaa

Valmentajan mielestä samat teesit sopivat erittäin hyvin vaalipeliinkin.

Kampanja-auto saadaan tänään

Jippii, eilen varmistui, että Summasen tiimi, jossa Karri pelaa maalivahtina jatkaa seuraaviin peleihin Omskissa. Sydämelliset onnittelut koko Avangard- tiimille. Ei päässyt Karri vielä vauhdittamaan minun vaalikampanjaani tänne koti Heinolaan. Mutta käyhän se muutenkin - Äänestä mutsia-kampanjalla.  

Kohta lähdemme porukan kanssa hakemaan kampanja-autoa Vantaalta Heinolaan. Viimeviikko oli yhtä vaalihulinaa huh, huh. (2.2.2011) olimme aivan ihanan ja uutteran vaalijoukkueen laitureiden kanssa Lahden markkinoilla kansalaistapaamisessa. Vasen käteni leikattiin 3.3. ja olen taistellut ylimääräisen verenvuodon kanssa aika tiiviisti. Kirjaimellisesti minulla on molemmat kädet sidottu. Vaalityö onnistuu vaalijoukkueen turvin. Tämä nähtiin Heinolan markkinoilla 4.3.2011. Vastaanotto oli todella sydämellinen ja lämmin. Sain runsaasti rutistuksia, halauksia ja kannustuksia ihmisiltä. Kunnnallisjärjestö oli uurastanut yhteisteltan paikalle kahvitarjoilujen kera. Katja oli leiponut kunnon pullia hurjan määrän kahvin kyytipojaksi. 

Torilla ihmisiä kiinnostaa valtakunnallinen poliittinen tilanne huomattavasti enemmän kuin viime vaaleissa. Takuueläke, laspilisät, toimeentulo ja verotus, työllisyys ja sokerina pohjalla kuntien itsenäisyys. Takuueläke näyttäisi olevan miina monelle hakijalleen. Moni valitti sitä, että jos on saanut esim. varhennettua vanhuuseläkettä se leikkaa eläkkeen määrää merkittävästi. Takuueläke ei siis merkitse sitä, että jokainen sen hakija on oikeuitettu saamaan täyden takuueläkkeen 700 euroa, jota on viljalti viljelty. Koko takuueläke onkin suunnattu sellaisille, joilla ei ole ollut muita tuloja työhistoriassaan joista eläkettä voisi karttua.

Lauantaina 5.3.2011 olimme ammattiliittojen järjestämässä Laskiasiriehassa Messilässä. Ehdokkaat loistivat siellä kilpaa auringon kanssa. Kisaa käytiin myös leikkimielisessä pulkkakisassa. Minä itse en voinut laskea pulkalla mäkeä, joten minua edusti laituri Risto Turunen laskien neljänneksi. Valokuvia on nähtävissä facebooksivuillani Hannele Rämö. 

Kansalaistapaaminen Nastolan Kahvittaressa

Lauantaina 26.2.2011 olimme Nastolan Kahvittaressa kansalaistapaamisessa. Paikalle oli tullut muitakin SDP:n ehdokkaita tukiryhmineen. Keskustelu oli hyvin vilkasta liittyen kuntien hyvinvointipalvelujen turvaamiseen, työllisyyden vahvistamiseen ja taloudenhallintaan. Paljon keskusteltiin työeläkkeistä, köyhien toimeentulosta ja energian hintojen karkaamisesta kuluttajien käsistä. Työeläkkeellä olevia ihmisiä pidetään yleisesti tulevaisuuden riippakivinä kun todellisuudessa he tulevat rahoittamaan mittavan osan julkisista palveluista. Viimekesäisen kuntaliitos selvityksen yhteydessä ilmeni, että työeläkkeellä olevat maksavat mm. 15 % kuntien verotuloista esim. Heinolassa. Yrityksien maksama verotulo jäi 7%:iin.

Tänään illan uutisissa tulee pieni pätkä maanantain A-Studiosta, jossa olen haastateltavana. Aiheena viime kesän kuntaliitosselvitys ja sen vaikutus eduskuntavaaleihin.

Illalla meillä on Ty:n kuukausikunnankokous.

Hannele 27.2.2011 (tänään on mieheni syntymäpäivä)

Prolaiset eduskuntavaaliehdokkaat

Ammattiliitto Pron jäseniä on ehdolla eduskuntavaaleissa runsas joukko. Ehdokkaita on yhdessätoista vaalipiirissä yhteensä  kaksikymmentäyksi. Eduskuntapuolueista edustettuina ovat kaikki paitsi Ruotsalainen kansanpuolue.

Nyt julkistettujen prolaisten ehdokkaiden lisäksi liittohallituksen poliittiset ryhmät päättävät muista mahdollisesti vaalitukea saavista henkilöistä. Tärkein peruste tuelle on tavoite ajaa eduskunnassa palkansaajille ja erityisesti toimihenkilöille tärkeitä asioita.

Nämä ehdokkaat löytyy myöhemmin keväällä Pron-sivuilta kohdasta Vaalirahoitus.

Minun tietoni löytyvät kohdasta http://www.proliitto.fi/fi/tama-on-pro/vaaleissa-vaikuttaminen/prolaiset-eduskuntavaaliehdok-kaat-2011.html#Hämeen vaalipiiri

Voit käydä tutustumassa Pron toimintaan tästä linkistä http://www.proliitto.fi/ 

Mittaa ehdokkaasi vaalikoneissa

Vaalikoneet palvelevat sekä äänestäjiä että kansanedustajaehdokkaita. Äänestäjä voi vaalikoneiden kysymyksiin vastaamalla verrata omia ja ehdokkaiden mielipiteitä. Tärkeissä kysymyksissä kannattaa tehdä jo muistiinpanojakin. Mielenkiintoinen oli MTV3 vaalikoneessa kysymys lisä  ydinvoimasta. Kysymyksestä ei ilmennyt se seikka, että otetaanko mukaan jo myönnetyt kaksi lisälupaa ja rakenteilla oleva Olkiluodon ydinvoimala. Energian saannin turvaaminen ja sen kohtuullinen hintataso ovat kotitalouksille sekä teollisuudelle äärimmäisen tärkeitä asioita.

Mikä on Kärkikarvaaja

Kärkikarvaaja

Minulta on kysytty usein, mitä tarkoittaa "kärkikarvaaja"? Termin on tarkoitus pysäyttää ja laittaa lukija tai kuulija ajattelemaan asiaa tarkemmin. "Se on hauska ja riemastuttava, täysin erilainen, tulin hyvälle tuulelle" saamani palautteen mukaan. Joitakin sloganini saattaa myös jopa ärsyttää. Mitäs siitä, ei yhtikäs mitään.

Monelle ei heti tule mieleen, että kärkikarvaaja kuuluu joukkuepeliin. Mallin voisi hakea jääkiekosta tai vaikka jalkapallosta tai muusta joukkuepelistä.

Kärkikarvaaja työskentelee vastustajan maalia lähinnä olevana pelaajana. Kärkikarvaaja voi olla oman maalialueen ja vastustajan maalialueella molempiin suuntiin pelaava puolustaja tai välillä myös hyökkääjä. 

Minä haluan olla juuri tämä "kärkikarvaaja" en halua olla "peesaaja". 

Politiikassa on aivan liikaa peesaajia, peesaajat ovat vapaamatkustajia, joilla ei ole kykyä eikä osaamista perehtyä asihoin sekä nostaa niitä esille. Sellaiset ovat joukkuepelissäkin halveksituimpia asianosaisia,peesaajia. 

He eivät kykene eivätkä osaa itse tehdä mitään, vaan esiintyvät toisten mollaajina.  

Taistelu itsenäisten kuntien puolesta jatkuu
 
MTV3 vaalikoneessa kansanedustajehdokkaiden kantaa tiedusteltiin siihen, että tuleeko kuntaliitoksia tarvittaessa edistää pakkokeinoin? Minä olen sitä mieltä, että kuntaliitoksia ei tule edistää pakkokeinoin.
 
”Jos kuntaliitosta ei nyt synny, se toteutetaan myöhemmin pakkokeinoin”. Tämä UusiKunta
– hankkeen lobbareiden ahkerasti viljelemä argumentti on vielä tuoreessa muistissamme. Mieleen on jäänyt myös kuntaliitosta ajaneiden väite, että seuraavan hallituksen pohjasta riippumatta, valtiovalta aikoo puuttua kuntien itsenäisyyteen. Jo nyt, muutamaa kuukautta myöhemmin, on selkeästi nähtävissä, kuinka näköalaton tuo asenne on ollut. Pientenkin kuntien pitää voida säilyttää itsenäisyytensä niin halutessaan.  
 
 
Talousrikollisuuteen tulee puuttua kovalla kädellä

Tulevalla vaalikaudella on erityisen tärkeää puuttua talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen kovalla kädellä. On arvioitu, että talousrikollisuus aiheuttaa tällä hetkellä arviolta 5 miljardin euron kustannukset. Talousrikollisuuden kustannuksia peitellään leikkaamalla kaikkein köyhimmiltä.

Toimeentulotuen tasoa nostettava
 
Tässä eriarvoisuuden yhteiskunnassamme kaikkein köyhimmät kansalaiset ovat toimeentulotuen murusilla sinnitteleviä ihmisiä. Toimeentulotuen reaaliarvo on viimeisten 20 vuoden aikana jäänyt palkkakehityksestä jälkeen yli 40 %. Eli tämän päivän köyhän on selvittävä lähes puolet pienemmillä tuloilla kuin kohtalotoverinsa 1990-luvun alussa. Ja tämä on siis tapahtunut aikana, jolloin Suomen kansantalous on vuosittain noussut kymmeniä miljardeja euroja.
 
Selonteko Reumasäätiön konkurssista ei tyydytänyt

TIEDOTE 15.4.2010

Kelan valtuutettujen kokouksessa 13.4.2010 KELAn valtuutetut saivat selonteon Heinolan Reumasäätiön sairaalan konkurssiin liittyvistä asioista. Selonteko ei ollut tyydyttävä, jonka johdosta Valto Koski, Kari Rajamäki ja Unto Valpas jättivät eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.
 

 

Suomen hallitus hylkäsi Hämeen

Hämeen Sosialidemokraattisen piirin kevätkokous 17.4.2010, Hämeenkoski
Porvarihallituksen aikana Hämeen aluekehitys on hidastunut. Hallituksen ylimielisyys Hämettä kohtaan on näkynyt joka saralla. Nyky-hallituksen lähes kaikki Hämettä koskeneet hankkeet ovat lähteneet tylyistä sanoista: saamattomuus,lakkautus, yksityistäminen ja salailu. Paheksumme syvästi maan hallituksen ja Kansaneläkelaitoksen menettelyä törkeästä reumapotilaiden heitteillejätöstä ja reumasairaalan työntekijöiden asiattomasta kohtelusta. 

Tommolan koulun-tynkäversio

Vaikka olenkin tällä hetkellä lomalla, enkä ole paikallislehtien sivuilta uutisia lukemassa totean, että yhteydet pelaavat tännekin. Korviini on kantautunut Heinolassa oletettavan, että pöydälle jätetty kaupunginjohtajan esitys Vuohiniementien homepäiväkodin ja Tommolan koulun tynkäversiosta olisi kutakuinkin lukkoon lyöty päätös.

Asia ei suinkaan ole näin, vaikka kovin järjestelmällistä propagandaa sellaisen mielikuvan antamiseksi näyttäisi tapahtuneen. Ihmetten kyllä miksi? 

Myös luottamushenkilöt voivat joutua virkarikossyytteeseen laiminlyönneistään

Sosiaaliasiamies vieraili kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2009 kertomassa, mitä konkreettisella tasolla tapahtuu mm. toimeentulotukipäätösten viivästymisen takia. Pitkien käsittelyaikojen vuoksi asiakkaat eivät pysty maksamaan vuokriaan, sähkölaskujaan, lääkkeitään. Asiakkaat hädissään tiedustelevat hakemuksensa perään ja heidän puhelinlaskunsa kasvavat. Ja kaiken lisäksi jo ennestään tiukoilla olevilla asiakkaille tulee korkokuluja maksettavaksi, koska maksut myöhästyvät ja esim. sähköt taloudesta katkaistaan. Tilanne on rankka myös työntekijöille, jotka kovan työpaineen alaisina joutuvat lisäksi vastaanottamaan sekä asiakkaiden hätähuudot että usein myös ärtymyksen.

Heinola tunnetaan terveyttä edistävästä liikunnasta
 
Heinola tunnetaan terveyttä edistävästä liikuntaohjelmasta koko Suomessa. Näitä pitkäjänteiseen kehitystyöhön perustuvia näyttöjä halutaan tuoda esille kansainvälisesti suomalaisten organisaattoreiden toimesta Maailman kuntojärjestön TAFISAn ja WHO:n järjestämässä Workshopissa 6.-7.3.2009.
Mitä ihmettä kaupunginkamreeri tuli sanoneeksi TV:ssä!

 

Ettäkö olisi olemassa valtuuston enemmistöpäätös, ettei Tommolan koulua korjata?

Valtuuston enemmistöpäätöksellä on varattu vuoden 2009 budjettiin 200.000 euroa mm. Tommolan koulun suunnitteluun ja toteutukseen. Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2010–2011 on Tommolan koulutalon peruskorjaukseen varattu 5,5 milj. euroa. Mitäköhän kamreeri tosiasiallisesti puheellaan tarkoittaa?

Huomiota on kiinnitettävä myös siihen seikkaan, mitä meille kertoo TV-kommentaattorin toteamus tilanteesta: ”Heinolan virkamiesjohtoa adressit ja mielenilmaisut eivät hetkauta”?
 
 
 
Tommolan koulu – häikäilemätöntä peliä

Sarja uskomattomia verukkeita jatkuu nyt kaupunginjohtajan uusilla sävellyksillä, kuten esimerkiksi, että ”koulut on pidettävä kouluina”. Tämä siis sen jälkeen, kun demokraattinen periaatepäätös Tommola-talon toteuttamisesta on tehty. Tämä siis sen jälkeen, kun valtioneuvosto on linjannut ja velvoittanut kunnat toimimaan siten, että koulujen moninaiskäyttöä tehostetaan ja parannetaan koulujen toimimista palvelu- ja harrastetilana sekä nostetaan liikuntatilojen käyttöastetta.

Viikko 47 alkaa olla jo lopuillaan

Viikko on ollut erityisen kiireinen. On käyty poliittisia neuvotteluja eri ryhmien kanssa tulevista paikoista.Töissä on ollut hulinaa ja harrastustoimintaa on riittänyt. Lumi on satanut maahan, mielessä ja ilmassa on joulun odotusta.

Vaalirahoitus
Vaalirahoitukseni suuruus oli n. 3140 euroa, jotka kaikki olivat omaa rahaa. Merkittävimmät kustannukset kertyivät lehti-ilmoittelusta ja vaaliesitteestä.
14.-15.11.2008 Puoluevaltuusto, Mikkeli
Minulla oli oiva tilaisuus osallistua SDP:n puoluevaltuuston kokoukseen Mikkelissä. Tapasin kokouksessa hyvien ystävieni lisäksi myös puolueen puheenjohtaja Jutan ja puoluesihteeri Ari Korhosen. Tauoilla kävimme hyvin mielenkiintoisia keskusteluja yhdestä jos toisestakin aiheesta. 
Puoluevaltuusto nimesi kokouksessaan 15.11.2008 eurovaaliehdokkaita mm. Niko Kortteen.
Huuhaan suuret markkinat

Kun seuraa sitä, mihin kaikkeen suuri osa ihmisistä uskoo tai suorastaan hurahtaa, syntyy epäily siitä, onko meillä samankaltainen pakottava käyttäytymisen malli, josta sopulit tunnetaan.

Vaskikello

Työmatkani 6.11.2008 suuntautui Pohjanmaalle, matkalla piipahdimme Vaskikellossa.

Kunnallisvaalit 2008 on pidetty

Mikä toi minulle luottamusta 451 äänen verran.  Se kertoo ainakin sen, että olen saanut omasta mielestäni melkoisen äänimäärän. 

Viimen toripäivä ennen vaaleja

Vuoden 2008 kuntavaaleja edeltävä viimeinen toripäivä...

Talousarvio 2009

Kaupungin talousarvioseminaari pidettiin Aulangolla. Valtuustolle esitettää talousarviota on kaupungihallituksessa sondeerattu koko loppu viikko.

Investoinnit ja niiden tärkeys

Kaupungin talouden on todettu useaan otteeseen olevan vaikean tasapainotuksen edessä...

 

Jaa |

 

Karri Rämö