Kuvat: Kalle Kirjalainen

Odotetaan rauhassa kehitystyön tuloksia

 
Odotetaan rauhassa kehitystyön tuloksia
 
Hannu Komonen toteaa kirjoituksessaan (I-H 26.8.), että Uusi Kunta 2017 tulee aikanaan kuntalain muutoksena huolimatta paikallisista jarruttavista kannanotoista täällä Hämeessä (!?).
Kysynkin pöyristyneenä, että kuka tai ketkä jarruttavat Uusi Kunta 2017 – hanketta tai vuoteen 2017 tähtäävää kuntalakiuudistusta? Uusi Kunta 2017 – kehitystyö on nimenomaan yksi hyvä lisäsyy olla liittymättä Lahti-nimiseen Uusi kunta – kuntaliitokseen.
 
Uusi Kunta 2017 – kehitystyön projektijohtaja Ari Kolehmainen epäilee Kuntaliiton kolumnissaan 18.3.2010, onko kuntarakenteen tarkoituksenmukainen kehittyminen tällä hetkellä oikein minkään tahon hallinnassa ja toteaa, että vastaus tulevaan kuntahallinnon kehitykseen ei löydy siitä, että meillä koko maa on metropolia tai että kaikki alueet ovat kasvukeskuksia tai että kaikki ihmiset haluavat elää maaseudun rauhassa.
 
Uusi Kunta 2017 -puheessaan Kuntajohtajapäivillä 13.8.10 Ari Kolehmainen toi esille myös yhteistyökumppani Sitran julkistaman tuoreen selvityksen uudesta terveydenhuollon rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä. Sitran selvityksen perusteluissa todetaan mm., että kuntakokojen kasvattaminen ei ratkaise ongelmaa, koska rahoitusvastuu niissä säilyy peruskunnilla. Tasa-arvo ja kuntademokratia eivät parane. Järjestelmä lisää hajanaisuutta ja sekavuutta, koska osa kunnista tuottaa palvelunsa itse, osa hankkii ne isäntäkunnasta ja osa kuntayhtymältä. Edelleen Sitran selvityksessä todetaan, että vapaaehtoisuuteen perustuvat kuntaliitokset tuottavat usein hyvin sattumanvaraisen kuntarakenteen ja että tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja.
 
Sitran kehittämä malli kattaa sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon että vanhustenhoidon. Sen tarkoituksena on huolehtia koko kansan terveystarpeista tasa-arvoisesti. Järjestelmän rahoitus perustuu kansalliseen yksikanavaiseen verorahoitukseen. Kunnatkin ovat siis siinä samalla viivalla riippumatta kuntakoosta tai vanhusväestön määrästä.
 
Kuntaliitoksilla ongelmien ratkaisua yrittäneen Paras Hankkeen linjaukset ovat olleet paremman puutteessa syntyneitä poliittisia kompromisseja, jotka yleisesti katsotaan vain välivaiheeksi. Uusi Kunta 2017 – kehitystyö tuo uusia ratkaisumalleja, jotka ovat sitten myös Komosen mainitsemien Kataisen, Kiviniemen, Urpilaisen ym. käyttöön tulevia työkaluja lainsäädännön uudistamiseksi.
 
Hannu Komonen on otsikoinut kirjoituksensa ”Uusi kuntakäsite tulee”. Projektijohtaja Ari Kolehmainen vastaa kolumnissaan kysymykseen kuntakäsityksestä näin: ”Vastaus löytynee siitä, että hyväksytään kuntien erilaisuus myös lainsäädännössä, luovutaan yhtenäiskuntatavoitteesta, annetaan kehityksen, demokratian, rakenteen ja elinvoiman luontaiselle kehitykselle erilaisissa oloissa mahdollisimman hyvät edellytykset.” 
 
Odotetaan siis mekin kaikessa rauhassa ja sekoittamatta Uusi Kunta 2017 – kehitystyön tuloksena tulevia uusia toimintamalleja, osallistutaan keskusteluun ja vaikutetaan kehitystyöhön. 
 
Hannele Rämö
Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Uusikuntajohtoryhmän II- vpj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaa |

 

Karri Rämö