Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Lue asukkaiden kirjoittama VETOOMUS - Kanervalan ryhmäkoti säilytettävä vanhusten asuinpaikkana!

Blogi >>
Olemme lukeneet Itä-Hämettä viime päivinä hämmästyneinä. Asukkaille, omaisille ja työntekijöille on luotu kuva jo pitkään, että päätös Kanervalan ryhmäkodista on tehty.
Kanervalassa siirtoon valmistautuminenhan on jo aloitettu, tulevat muutokset meille ilmoitettu tosiasioina ja ilmoitettu muutosten astuvan voimaan hyvin pian.
Emme ole lamaantuneina osanneet tehdä mitään ja niille jotka ovat yrittäneet puhua päättäjien kanssa. Ei ole vastakaikua herunut.
Olemme nyt kuulleet, että ulospäin on luotu kuva, ettemme me eivätkä omaisemme vastusta siirtoa. VÄÄRIN!  Ja rivitalojen asukkaille ja omaisille on sanottu, ettei ryhmäkodin siirto koske heitä millään tavalla. Se ei ole totta! Kanervala on vanhusten asumiskokonaisuus.
Meille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ryhmäkodissa, rivitalon asukkaista osa käy syömässä yhdessä ryhmäkodissa, me käymme siellä saunassa ja me vierailemme toistemme luona myös ryhmäkodissa. Ryhmäkodin hoitajat ovat kaikkien turvana ja olemassa. Kaikissa huoneistoissa on soittokellot ja me voimme hädän hetkellä turvautua siihen.
Nyt te viette meiltä tämän yhteisöllisyyden ja turvan. Te viette meiltä soittokellon ja sen tuoman avun. Me kaikki syömme yksin huoneistoissamme kotipalvelun tuomaa ruokaa ja ryhmäkodin vanhukset joutuvat vielä viimeisinä vuosinaan vasten tahtoaan uuteen ympäristöön.
Ette vastaa edes kysymyksiimme onko ajatuksissanne sijoittaa siirto uhan alla olevat vanhukset yhdessä yhteen paikkaan, onko heillä samat hoitajat kuin ennen, miten heidän käy? Jäljelle jäävät asukkaat joutuvat hyvästelemään nämä ystävänsä viimeisen kerran siirtopäivänä.

Tiedottaminen
on ollut todella huonoa ja meille ei ole sananvaltaa jätetty tai kysytty. Siirrettävien ja heidän omaistensa kuuleminen oli ala-arvoista. Muutoksesta on puhuttu varmana, mutta yksityiskohtia ei ole osattu kertoa. Meidän on käsketty seurata Itä-Hämeestä miten asia etenee, onko tämä oikeaa toimintaa? 
Olette ovelasti asettaneet valintatilanteen lapset vastaan vanhukset. Saatte näin helpommin hukutettua meidän uhraamisemme pakettiin, jossa joku muu muka saa jotain. Eikö Heinolassa ole paikkaa molemmille kaikkia kunnioittaen? Kanervalan ryhmäkoti on rakennettu vanhuksille, meidän tarpeemme huomioimaan. Heikommatkin vanhukset saadaan helposti ulos nauttimaan raikkaasta ilmasta ja huonosti liikkuvat rivitalojen asukkaatkin pääsevät sinne sisään.
Ette myöskään ole käyneet kanssamme läpi mitä suunnittelemanne lastensuojeluyksikkö tarkoittaa. Meistä monessa, erityisesti kehitysvammaisissa asuu suuri huoli ja pelko miten ongelmaiset nuoret meihin suhtautuisivat ja miten se vaikuttaisi asukkaiden elämään. Pitääkö meidän tulevaisuudessa pelätä turvallisuutemme puolesta, väkivaltaa ja kiusaamista? Te ette voi sanoa, etteivät nämä suunnitelmat vaikuttaisi suuresti kaikkiin asukkaisiin. Ja meistä moni muutti tänne ajatellen, että meillä on rivitaloasumisen jälkeen mahdollisuus siirtyä ryhmäkotiin ja jäädä tänne kotiin viimeisiksi vuosiksi. Kanervalan kokonaisuus on hyvin suunniteltu ja hyvä paikka vanhuksille. Viemällä meiltä mahdollisuuden turvautua ryhmäkotiin tarvitessamme, te aikaistatte rivitalojen asukkaidenkin laitostumista.

Jokainen Kanervalan kotonaan ollut asukas joka on kykenevä kirjoittamaan on tämän kirjeen allekirjoittanut. Samoin kuin niin moni omainen kuin me kahdessa päivässä saimme kiinni. Eikä se, ettei nimeää kykene kirjoittamaan merkitse sitä, ettei silti olisi omaa tahtoa tai oikeutta vaikuttaa siihen missä koti on.   
Reuma on entinen sairaala, suuri laitos, me EMME halua laitokseen vaan jäädä kotiin Kanervalaan. Meilläkin on oikeus kotiin!
 
Vetoomuksen ovat viikonlopun aikana allekirjoittaneet:
 
VETOOMUS
Kanervalan ryhmäkoti säilytettävä vanhusten asuinpaikkana!
 
1.      Vanhuksien siirtäminen edesvastuutonta: asiantuntijalausunnot puhuvat siirtoa vastaan. Vanhuksella on oikeus pysyvään kotiin ja vanhuksen siirto hoitopaikasta toiseen on aina tehtävä vanhuksen ja omaisen toiveet huomioon ottaen.
2.      Vanhusten ja heidän omaistensa kanssa käyty keskustelu suunnitelmista ja sen vaikutuksista kuhunkin yksilöön ala-arvoista. Omaisille ja henkilökunnalle annettu ymmärtää että näin on päätetty toimia, mihinkään ei voi vaikuttaa!
3.      Rivitalojen asukkaiden vanheneminen tutussa ympäristössä, eli siirtyminen rivitaloasumisesta tarvittaessa ryhmäkodin puolelle, mahdollistettava. Heitä ei ole kuultu, vaan tiedotustilaisuudessa erittäin huonosti informoitu ja käsketty seurata lehdistä tilanteen kehittymistä. Korttila kysyttäessä omaiselle vain tiuskaisi, ei tämä rivitalon asukkaisiin vaikuta mitenkään eikä kuulu heille.
4.      Paikka on tuttu nykyisille ryhmäkodin sekä rivitaloasuntojen asukkaille sekä entisen maalaiskunnan tuleville palveluasumisen tarvitsijoille.
5.      Kanervala sijaitsee liikenteellisesti hyvässä paikassa, jossa omaiset, ystävät, naapurit voivat helposti käydä tapaamassa vanhusta, vaikkapa kauppareissun yhteydessä.
6.      Lähistöllä on kauppa/asiointiposti, johon pääsee rollaattorilla. Tämä mahdollistaa ainakin jossain määrin vanhuksen pitämisen kiinni laitoksen ulkopuolisessa elämässä.
7.      Kodikkaissa omissa huoneissa voi säilyttää yksityisyyden, ja viihtyisissä yhteisissä tiloissa voi toteuttaa sosiaalisen kanssakäymisen tarpeita. Ryhmäkodissa järjestettävät tilaisuudet ja aktiviteetit ovat tärkeä osa koko Kanervalan asukaskunnalle.
8.      Ainakin osalla Kanervalaan pääsyä odottavista löytyy tuttuja nykyisissä asukkaissa, mikä on erityisen tärkeä muistisairaille, jotka eivät pysty enää luomaan uusia ystävyyssuhteita.
9.      Vanhuksille ovat tärkeitä myös lähellä sijaitsevat hautausmaat, joissa useimpien vanhusten lähiomaisten ja ystävien haudat sijaitsevat.
10. Tällä hetkellä Kanervalan rivitaloasunnoissa asuville olisi turvallista tietää pääsevänsä tutun ryhmäkodin puolelle asumaan, kun ei enää pysty asumaan yksin. Ja siirtyessään ryhmäkodin puolelle he eivät menetä kontaktiaan rivitaloissa asuviin ystäviinsä. Rivitalojen asukkaat voivat vierailla ryhmäkotiin siirtyvien luona.
11. Vanhukset eivät saa olla sosiaaliviranomaisten ja poliittisten päättäjien heittopusseina, vaan on arvostettava heitä ja ajateltava heidän parastaan. Eikä heidän hyvinvointiaan saa uhrata virkamiesten rahalaskelmille.
12. Reuma on ikävän laitosmainen pitkine kapeine käytävineen ja sijaitsee syrjässä ”Jumalan selän takana” ajatellen omaisten ja ystävien vierailuja vanhusten luona.
13. Vanhusten hoidon keskittäminen erittäin pitkillä vuokrasopimuksilla sitoo vanhusten palvelun kehityksen laitostumiseen perustuvaksi tuleville vuosille. Heinolassa on jo kansallisesti hälyttävän korkeat laitoshoitoluvut. Ryhmäkodin siirtäminen Reumalle on vain pieni osa päätöksen mukanaan tuomista vaikutuksista.
14. Lastensuojeluyksikön tarpeisiin löytyy varmasti sopivampia paikkoja jostain muualta. Ja tilastollisesti Heinolassa lastensuojelun laitoshoitoluvutkin ovat hälyttävän suuret. Tarvitaanko ylipäänsäkään laitosta lastensuojeluyksikölle? Suuntaus lastensuojelutyöässä on aivan päinvastainen. Ja jo sijoitettujen lasten siirtäminen on edesvastuutonta.

 

Last changed: 14.10.2012 at 09:24

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö