Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Mitä ihmettä kaupunginkamreeri tuli sanoneeksi TV:ssä!

Blogi >>

Valtuuston enemmistöpäätöksellä on varattu vuoden 2009 budjettiin 200.000 euroa mm. Tommolan koulun suunnitteluun ja toteutukseen. Valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille 2010–2011 on Tommolan koulutalon peruskorjaukseen varattu 5,5 milj. euroa. Mitäköhän kamreeri tosiasiallisesti puheellaan tarkoittaa?

Lähde: Valmistelijan, projektipäällikkö Vesikon esitys kaupunginhallitukselle 22.12.2008:    ” Hankkeen suunnitteluvalmiuden puolesta hankkeen käynnistäminen on mahdollista vuoden 2009 lopulla. Heinolan kaupunki on varannut vuoden 2009 budjettiin 200.000 euron määrärahan Tommolan koulun suunnitteluun ja toteutukseen. Heinolan kaupunki on varannut Tommolan koulun peruskorjaukseen taloussuunnitelmaansa vuosille 2010 - 2011 yhteensä 5,5 milj. euroa (alv 0 %). Hanke voidaan käynnistää vuoden 2009 lopulla ja tehdä valmiiksi vuoden 2011 alkupuolella.”

Projektipäällikkö Tuomo Vesikon lähteenä on mitä ilmeisimmin käytetty kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjaa, jossa sanotaan seuraavaa:

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta
(Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:
- lisätään 200.000 € sivistystoimen koulurakennusten suunnitteluun (kohtaan Tommolan koulun saneeraus). Hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys euromäärän osalta.
Jäsen Ahonen esitti varapuheenjohtaja Hildenin kannattamana, että tekstiosuus tältä osin muutetaan kuulumaan "Tommolan koulun ja muiden sivistystoimen rakennusten suunnittelu".
Puheenjohtaja totesi, että jäsen Ahonen on tehnyt kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Ahosen tekemää ehdotusta äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin
0 Jaa-ääntä () ja 10 Ei-ääntä (puheenjohtaja Pantsari, varapuheenjohtaja Hildén, varajäsen Mäkilä, jäsenet Ahonen, Hovilainen, Kantanen, Kokki, Orasmaa, Rämö ja Virtanen)
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 10 vastaan 0 hyväksyneen jäsen Ahosen tekemän esityksen asiassa.
...
Valtuutettu Hoffren esitti, että kappaleesta koulurakennukset poistetaan vuodelle 2009 merkitty summa 200.000 euroa.
Puheenjohtaja totesi, että koska valtuutettu Hoffrenin esitystä ei ollut kannatettu, se raukeaa.)
 
 
Entä, mihin perustuu näissä yhteyksissä esitetty arvio, että oppilasmäärät vähenisivät 300:lla vuoteen 2016 mennessä?
Kuka on toiminut ennustajana ja mihin ennustukset perustuvat? Päiväkodeissa lapsimäärät lisääntyvät. Päiväkoti-ikäiset ovat koululaisia vuonna 2016! 
 
Näihin kysymyksiin tulen vaatimaan perusteellisia vastauksia ja selvityksiä!

 

Last changed: 31.01.2009 at 18:54

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö