Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Myös luottamushenkilöt voivat joutua virkarikossyytteeseen laiminlyönneistään

Blogi >>
Sosiaaliasiamies otti esiin myös eduskunnan oikeusasiamiehen 22.1.2009 toimeentulotuen viivästymistä koskevan ratkaisun, jossa todetaan: ”Mikäli kunta ei ole hoitanut lakisääteistä velvollisuuttaan ja tämän voidaan osoittaa johtuneen virkamiesten tai luottamushenkilöiden laiminlyönnistä tai muusta menettelystä, se voi johtaa asianomaisen syytteeseen virkarikoksesta.”
 
Mainittakoon, että tuossa oikeusasiamiehen ratkaisussa oli kysymys kannanotosta Turussa tapahtuneeseen toimeentulotukipäätösten viivästymiseen, jossa kantelijan toimeentulotukihakemusten käsittely oli kestänyt kahdeksan (8) arkipäivää laissa säädetyn korkeintaan seitsemän (7) arkipäivän sijaan. Tuon pitäisi pysäyttää meidät kaikki miettimään tilanteen vakavuutta Heinolassa, jossa käsittelyajat ovat olleet jopa seitsemän viikkoa!
 
Sosiaaliasiamiehen selvitys vuoden 2008 tilanteesta, josta nämä vakavat ja lainvastaiset epäkohdat selvisivät, oli kaupunginhallituksen asialistalla 9.2.2009. Tuolloin asian virkamiespäätösesityksenä oli, että selvitys merkittäisiin ainoastaan tiedoksi. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan kompastunut alkuperäiseen esitykseen, vaan päätti mm. pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa epäkohtien korjaamiseksi. Kysymyksessä oli siis hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten tärkeätä on, että luottamusmiehet perehtyvät päätettävikseen tuleviin asioihin.
 
Resursseja toimeentulohakemusten käsittelyyn on nyt lisätty, mutta tilannetta on seurattava jatkuvasti ja puututtava asiaan välittömästi, mikäli lisäys ei käytännössä osoittaudu riittäväksi.
 
Myös lapsiperheiden kotipalvelujen saanti on saatava vähintäänkin lain edellyttämälle tasolle. Siinäkin on kysymys mitä suuremmissa määrin ennaltaehkäisevästä työstä. Syrjäytymisen ehkäiseminen on järkevä, inhimillinen ja kannattava investointi – aina!
 
Tältä osin sosiaaliasiamies toi kaupunginhallituksen evästykseksi ajatuksen myös yhteiskunnan eheydestä ja yhteiskuntarauhasta siteeraten poliisiylijohtaja Mikko Paateron virkaanastujaispuheessaan toteamaa: ”Suomen suurin uhka ei ole kansainvälinen rikollisuus vaan syrjäytymiskehitys.”

Last changed: 15.03.2009 at 23:16

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö