Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Selonteko Reumasäätiön konkurssista ei tyydytänyt

Blogi >>
Kansaneläkelaitoksella, jolla on säätiön valtuuskunnassa äänten enemmistö 213 äänellä, ei ollut selvityksen mukaan mitään mahdollisuutta vaikuttaa säätiön valtuuskunnan tekemään päätökseen, koska säätiö toimii juridisesti itsenäisenä laitoksena. Saadun selvityksen mukaan ehdotuksen konkurssiin hakemisesta oli tehnyt Reumasäätiön hallitus, jonka säätiön valtuuskunta päätti hyväksyä. Tämä päätös on johtanut myöhemmin Heinolan Reumasäätiön sairaalan lopettamiseen ja potilassuhteiden päättymiseen.
 
Allekirjoittaneiden Kelan valtuutettujen mielestä Heinolan Reumasäätiön sairaalan taloustilanteen kehittyminen oli ollut jo pitkään tiedossa, eikä sen pelastamiseksi tehty juuri mitään. Kansaneläkelaitos on ollut pitkään Reumasairaalan suurin asiakas, joten sillä olisi pitänyt olla tilanne tiedossa. Sairaala on ainoa reumahoitoon laajasti erikoistunut laitos maassamme ja siellä on myös kansainvälistä tutkimusta. Sairaalan konkurssi aiheuttaa suuria ongelmia reumapotilaille ja reumatutkimus päättyy kokonaan. Sen tähden Kansaneläkelaitoksen olisi tullut osoittaa suurta vastuuta hoitosuhteiden jatkumisesta konkurssivaihtoehdon sijaan, ja selvittää perusteellisesti esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, olisiko sairaalan säilyttäminen ollut vielä mahdollista. Nyt näyttää siltä, että konkurssin jälkeen reumahoidon saamisesta ei ole riittävää varmuutta ja reumapotilaat ovat turvattomassa asemassa
 
Allekirjoittajien mielestä ei ole ollut mitään estettä selvittää asiaa, vaikka Kansaneläkelaitoksella ei olekaan juridista asemaa eikä vastuuta Heinolan Reumasäätiön toiminnasta. Ongelmallista on myös sen, että eduskunnan valvonnan alainen Kansaneläkelaitos ei antanut valtuutetuille minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden kulkuun eduskunnan kautta. Näin ollen valtuutetut eivät ole voineet hoitaa täysimääräisesti velvollisuuttamme Kansaneläkelaitoksen valtuutettuina
 
Lisätietoja
Valto Koski 0505113054
Kari Rajamäki 0505113135
Unto Valpas 0505113087

 

Last changed: 06.01.2011 at 20:40

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö