Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Suomen hallitus hylkäsi Hämeen

Blogi >>

Porvarihallituksen aikana Hämeen aluekehitys on hidastunut. Hallituksen ylimielisyys Hämettä kohtaan on näkynyt joka saralla. Nyky-hallituksen lähes kaikki Hämettä koskeneet hankkeet ovat lähteneet tylyistä sanoista: saamattomuus,lakkautus, yksityistäminen ja salailu.
Hämeen Sosialidemokraattien kevätpiirikokous toteaa, että sosialidemokraattisessa hämäläisessä ajattelussa ja teoissa nämä porvarilliset sanat on korvattava sanoilla:
kehittäminen, vireys, vaikuttavuus, avoimuus ja kansanvalta. Sosialidemokraatit haluavat tehdä tulevaisuutta Hämeessä ja koko Suomessa.

Hallitus ei ole ollut kiinnostunut Heinolan reumasairaalan surullisesta
kohtalosta.Paheksumme syvästi maan hallituksen ja Kansaneläkelaitoksen menettelyä
törkeästä reumapotilaiden heitteillejätöstä ja reumasairaalan työntekijöiden asiattomasta kohtelusta. Kiinnostusta ei myöskään ole riittänyt välttämättömiin tie- ja ratainvestonteihin Hämeen alueella.
Hallituksen opetusministeri Henna Virkkunen on viemässä tuhkatkin pesästä ja hän on ehdottanut Hämeen ammattikorkeakoulun yksiköiden lakkauttamisia mm.Forssasta, Riihimäeltä ja Tammelasta. Myös Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitoksen päälle on opetusministeriöstä heitetty synkkä lakkautuksen varjo. Hämeen SD-piiri vaatii, että nykyisen maamme hallituksen ymmärrystä on lisättävä, että koulutuspolitiikka nostetaan alueellisen kehittämisen keskipisteeksi.

Jokaisella koulutusyksiköllä on aluevaikuttamisen tehtävä, koska aluevaikuttavuus lisää elinkeinoelämän vireyttä. Valtion virastojen hajauttaminen ei koskaan korvaa lakkautettavia
koulutusyksiköitä.

Hallituksen saamattomuus on näkynyt myös kunta-ja palvelurakenteen kehittämisessä. Keskustapuolueen pyrkimys kehittää pelkästään maakuntahallintoa ja kokoomuksen kyvyttömyys rakentaa kuntarakennetta on heikentänyt kuntien mahdollisuuksia selvitä talouskriisistä. Hallituksen toimettomuudesta kärsivät eniten lapset, nuoret , opiskelijat ja
ikä-ihmiset Suomen kunnissa.

Työministeri Anni Sinnemäen toimet ovat olleet riittämättömiä. Nyt tulee työministerinkin herätä ja tehdä työllisyyden hoitoon riittäviä ja tarvittavia panostuksia. Nuorisotyöttömyyden hoitoon tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Jos nyt ei tehdä työllisyyteen hoitoon riittäviä satsauksia, aiheutuu työministerin välinpitämättömyydestä, inhimillisen hädän ja ahdistuksen lisäksi, monenkertaisia kustannuksia.

Lopuksi piirikokous korostaa, että Suomi ja Häme tarvitsevat paremman hallituksen tähän maahaan. Ei ole oikein, että Suomen kansa joutuu pelkäämään Islannin tuhkapilvien
pölläytysten lisäksi Suomen hallituksen vaalirahasumutusta. Suomi ei kestä enää yhtään vaalirahaskandaalia. Jo nyt on mennyt porvarihallituksen uskottavuus. Politiikan uskottavuuden ja politiikan kunnian palauttamiseksi tarvitaan ennenaikaiset vaalit.

Lisätietoja SD-piirin puheenjohtaja
Minna Lintonen
puh: 050 - 564 0054

Last changed: 06.02.2011 at 11:37

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö