Kuvat: Kalle Kirjalainen

Blogi

Talousarvio 2009

Blogi >>

Olen ollut kohta neljä vuotta Heinolan kaupungin valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä.

Olen siis laatimassa neljättä talousarviota. Kunnallisessa päätöksenteossa tasapainoiseen kaupungin palvelurakenteeseen ja sen kehittämiseen vaikuttaa hyvin paljon päättäjien ikärakenne.  Eräs kunnallisen päätöksenteon pitkäaikaisemmista ongelmista talousarviota tehtäessä on vaikeus päästä tasapainoon eri ikäluokkien erilaisten tarpeiden huomioon ottamisessa.  Kun päättäjien keskimääräinen fyysinen ikä on korkeahko, on hyvin ymmärrettävää, että he myös keskimäärin tuntevat parhaiten juuri oman ikäluokkansa tarpeet ja helposti antavat eniten painoarvoa niille. Se näkyy myös päätöksissä, joissa lasten ja nuorten tarpeet usein jäävät vähemmälle huomiolle.  Parhaisiin tuloksiin päästäisiin, jos vapaaehtoisia luopumisia valtuustopaikoista olisi riittävästi. Vanhat tunnetut nimet ovat kuitenkin kärkipuolueille niin tärkeitä, että heistä ei edes haluta luopua.  Perussyiden poistaminen onkin erittäin vaikeaa myös siitä syystä, että nuorempien ikäluokkien kiinnostus politiikkaan on edelleen vähäistä. Äänestysikärajan alentaminenkaan ei paljoa auta, jos yleinen yhteiskunnallinen aktiivisuus ei samalla lisäänny.

Yksi mahdollisuus, jota ei ole tietääkseni juuri käytetty, olisi ikäkiintiöiden ottaminen sukupuolikiintiöiden rinnalle puolueosastojen ehdokasasettelussa luottamustehtäviin.

Epävirallisena käytäntönä sitä ei käsittääkseni voisi pitää syrjivänä, kun tavoitteena olisi tasapuolisuus, jota tavoitellaan myös päätöksenteossa. 

Last changed: 17.11.2008 at 00:17

Back

 

Jaa |

 

Karri Rämö