Kuvat: Kalle Kirjalainen

Hannelen teemat

TÄRKEITÄ ASIOITA
  • Päätökseteon on oltava avointa ja rehellistä
  • Oikea päätöksenteko vaatii rohkeutta, lahjomattomuutta ja tunnollista perehtymistä asioihin
  • Hyvinvointi edellyttää toimivaa terveydenhuoltoa ja sosiaalista omaatuntoa
  • Työ ja terveellinen asuminen ovat perusoikeuksia
  • Hyvinvoivassa yhteisössä välitetään lapsista, nuorista ja ikäihmisistä
  • Hvyinvointi edellyttää ympäristöstä huolehtimista ja luonnon kunnioittamista
  • Kuka suojelisi kuluttajaa? 

REILU PELI – REILUSTI ITÄ-HÄMÄLÄINEN

 

1.Reilu yhteiskunta toimii reilun pelin säännöillä! Reilussa pelissä ei fuskata, taklata väärin eikä jätetä kavereita pulaan. Oma pelityylini on rehti ja odotan sitä muiltakin. Taistelen ihmisoikeuksien puolesta ja peräänkuulutan vastuuntuntoa. Pidän huolta hyvinvointipalvelujen säilymisestä ja kehittämisestä ja vaadin niiden oikeudenmukaista kohdentamista ja rahoittamista. Olen ihmisen puolella ja kansalaisten asialla. Minulle reilu peli merkitsee tehtyjen sopimusten kunnioittamista ja toisten etujen huomioon ottamista.

 

IHMISARVO JA PERUSPALVELUT

2. Tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen taso ja saavutettavuus on sidoksissa ihmisen varallisuuteen. Sosiaalietuuksia saavat helpoimmin ne, joilla on osaamista ja kykyä hakea niitä. Vanhusten ja vammaisten heitteillejättö kuohuttaa mieltäni. Haluan, että ikäihmisistä, vammaisista ja sairaista huolehditaan. Hoitoon ja hoivaan on varmistettaa riittävät voimavarat.

Mielestäni terveydenhuolto ja sairauksien hoito tulee kustantaa verovaroin. Lupaan työskennellä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa palvelujen saanti ei ole kiinni hakijan varallisuudesta. Tunnen itseni etuoikeutetuksi, koska olen saanut lähes 20 vuoden ajan tehdä työtä hädänalaisten auttamiseksi. Lupaan jatkaa työtäni eduskunnassa, jossa on nykyistäkin paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Haluan olla jatkossakin ihmisten saavutettavaissa.

KUKA SUOJELISI KULUTTAJAA

3. Suomessa ei ole toimivaa kuluttajasuojaa. Kuluttajaviranomaiset tyytyvät pääosin vain toteamaan, että tuotteita markkinoiva yritys on itse vastuussa omista tuotteistaan. Tämä siitäkin huolimatta, ettei Suomessa edes ole mitään toimivaa järjestelmää, jotta tämä vastuu toteutuisi myös käytännössä.

OIKEUS JA VELVOLLISUUS TYÖHÖN

4. Yhteiskunta elää työstä. Se on hyvinvointimme kulmakiviä. Tarvitsemme ihmisiä, jotka oppivat, tekevät, yrittävät ja luovat työpaikkoja. Jokaisen velvollisuus on myös osallistua tähän yhteiseen urakkaan voimavarojensa ja elämäntilanteensa mukaan. Työnteko ja opiskelu tuovat paitsi vaurautta, myös mielekkyyttä ihmisen arkeen. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia tuottavaan työntekoon erilaisista syistä. Työttömänä eläminen on niukkaa ja masentavaa ja vain harvoin tietoinen valinta. Siksi velvollisuutenamme on myös huolehtia niistä, jotka eivät itse kykene elantoaan hankkimaan syyllistämättä heitä tarpeettomasti. 

 

VEROT HYVINVOINNIN PERUSTANA


5. Suomalaisen hyvinvoinnin perusta on oikeudenmukainen verotus. 

 

KOULUTUS KAIKILLE ON SUOMEN MENESTYMISEN EHTO


 6.
Pitkän opiskelupolun kulkeneena ja sitä yhä taivaltavana tiedän mistä puhun. Suomen tulevaisuus on koko kansan osaamistason nostamisen varassa. Pienentyvien ikäluokkien johdosta säästyviä koulutusrahoja on ohjattava vahvistamaan peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta. Sen toteuttajat, mukaan luettuna – opettajat päivähoito- ja muu kouluhenkilökunta – saavat täyden tukeni. He tekevät tärkeää perustyötä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

 

KOTI JA PERHE OVAT YHTEISKUNNAN YDIN

 

7. Haluan helpottaa perheiden arkea. Perheessäni on aviomieheni Pekan lisäksi viisi lasta, Heidi, Karri, Jens sekä kaksospojat Lari ja Lauri. Elämän kokemukset koko perheen  vakavasta sairastumisesta hometalossa ja suurperheen ankarat taloudelliset vaikeudet, velkajärjestely ovat yhdistäneet sekä sisarukset että koko perheen. Tästä syystä oma perhe on minulle aina tärkeä. Tulen toimiminaan aina niin, että perheiden arjen ongelmat helpottuvat.

Tulen ahkerasti toiminaan sen hyväksi, että ihmiset eivät kelvottoman rakentamisen seurauksena menetä omaisuuttaan, sairastu kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa tai työpaikoilla. Asuntokaupan painajaiset eivät saa enää viedä ihmisten yöunia. Rakentajien on kannettava itse vastuu laiminlyönneistään ja virheistään.

YHTEISVASTUULLA YMPÄRISTÖMME PUOLESTA


8. Haluan lisätä tietämystä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta, siitä mikä elämisen jatkumisen kannalta on välttämätöntä ja mikä ei. Kerron millaisen maailman olemme jättämässä perinnöksi lapsillemme ja heidän lapsilleen. 

 

LÄHITURVANA KOTIKUNTA

 
 
9. Mistä olet kotoisin? Maapallolta, Euroopasta, EU:sta, Suomesta! Harvat meistä ovat oikeasti maailmankansalaisia. Monet tietävät olevansa kotoisin jostakin perinteisestä maakunnasta kuten Savosta tai Hämeestä. Jokainen on kuitenkin kotoisin jostakin kunnasta - Asikkalasta, Orimattilasta, Nastolasta, Sysmästä, Hartolasta tai Heinolasta.

Kotikunta on perheen ja suvun jälkeen läheisin turva. Se ei ole vain asuinpaikka, vaan myös elinpiiri, maisema, ilmapiiri, kulttuuri ja arkipäivän toimintaympäristö. Kotikunta on merkittävä mielikuvan luoja ihmisestä itsestään. Toistaiseksi se on useimmille suomalaisille myös tarpeellisten palvelujen päätuottaja ja hallintojärjestelmä.
 
Huolimatta meneillään olevasta palvelurakennemuutoksesta haluan, että jokainen myös tulevaisuudessa kokee oman kotikuntalaisuuden turvana ja tuntee olevansa osa jostakin suuremmasta, itselleen läheisestä kokonaisuudesta.

Olen syntynyt maisemaan, jota rakastan, kasvanut maaperästä, josta saan voimani ja oppinut kulttuurin, jota arvostan ja jonka kehittämiseksi teen elämäntyöni. Olen ylpeä suomalaisuudestani!

Asun Heinolassa, mutta työkenttäni on koko maa. Olen tavannut ihmisiä kaikkialla Suomessa, tutustunut heidän elämäntilanteisiinsa ja ongelmiinsa ja kokenut miten tärkeä koti ja sen ympäristö heille on.

TAVOITTEENI ON KUOLLA TERVEENÄ

10. Tavoitteeni on kuolla mahdollisimmin terveenä. Jos olisin lähes 20 vuotta sitten tiennyt rakentamiseen liittyvistä terveysriskeistä sen minkä nyt tiedän, olisin lähempänä tavoitettani. Siitä huolimatta en muuta tavoitettani. Olen myös sitä mieltä, että voin itse vaikuttaa sen saavuttamiseen. Kuolinhetkeäni en tiedä, mutta tiedän miten terveydestäni huolehtien taivallan sitä kohden.
Mielestäni tärkein terveyden edistäjä ja säilyttäjä on liikunta. Siksi tulen edelleen toimimaan täysin voimin terveysliikunnan edistämiseksi. Kenenkään ei tarvitse juosta henkensä edestä, mutta jokaisen tulisi päivittäin liikkua sen verran, että veri kiertää ja ilo olemassaolosta ja elämästä nousee päällimmäiseksi.

Tältä pohjalta on hyvä pohja lähteä tekemään työtä sen eteen, että saan toimia tulevan kauden kaupunginvaltuutettuna. 

Sydämellä
Hannele Rämö
 

 

Jaa |

 

Karri Rämö